Blåresept?

Blåresept?

Få oversikt med HEAL-appen Pasienter med kronisk sykdom der det er behov for langvarig behandling kan få legemidler skrevet ut av legen på blå resept. Utgiftene for legemidler på blå resept betales helt eller delvis av folketrygden.

Pasienter med kronisk sykdom der det er behov for langvarig behandling kan få legemidler skrevet ut av legen på blå resept. Utgiftene for legemidler på blå resept betales helt eller delvis av folketrygden. Dersom du trenger behandling i minst 3 måneder per kalenderår kan du ha krav på å få dekket utgifter til medisin, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell gjennom ordningen med blå resept. Eksempler på sykdommer som dekkes av ordningen med blå resept er diabetes, astma, inkontinens, hjerte - og karsykdommer og stomi. En blå resept er gyldig i 1 år, og du kan bare hente ut for 3 måneder av gangen (unntak kan gjøres ved lengre utenlandsreiser).

Google AppStore Web

Hva er forskjellen på blå resept og hvit resept?

Hvit resept er den vanligste resepten som benyttes til å skrive ut legemidler. Den største forskjellen mellom hvit resept og blå resept er at pasienten som hovedregel selv må dekke alle utgifter for legemidler på hvit resept, mens utgifter dekkes av folketrygden på blå resept. 
 

Hvordan får jeg dekket utgifter til medisin, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept? 

Det finnes flere måter å få dekket utgifter til medisin, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på når du har fått blå resept fra legen: 

  • Forhåndsgodkjent refusjon. Legen kan skrive ut en blå resept til deg direkte om du oppfyller myndighetenes krav til forhåndsgodkjent refusjon. 
  • Individuell stønad. Dersom du ikke oppfyller kravene kan legen søke om individuell stønad etter blåreseptforskriften §3 fra Helfo. Dette kan gi blå resept på legemidler som ikke er forhåndsgodkjente. Har du behov for medisiner før Helfo har behandlet søknaden din må du selv legge ut for medisinene mens du venter på vedtaket. Husk at du må ta vare på kvitteringene (må være spesifisert med produktnavn, pris, navn på lege og kjøpsdato), og sende dem inn til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. 

 

Hvor mye må jeg betale når jeg har fått medisiner forskrevet på blå resept?

Når du har fått en blå resept betaler du en egenandel på 39 % av reseptbeløpet, og maks 520 kr, hver gang du henter ut legemidler tilsvarende 3 måneders forbruk på apoteket. Merk at maksbeløpet på 520 kr kun gjelder dersom blå resept er skrevet ut av samme lege på samme dato. Når legen skriver ut medisin på blå resept er egenandelen du betaler med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp, og det fritar deg fra å betale egenandeler på din blå resept resten av kalenderåret. Egenandelstaket for frikort for helsetjenester er i 2022 på 2921 kr. Frikortet ditt finner du digitalt på helsenorge.no. Der kan du også finne en oversikt over dine e-resepter

Noen grupper er unntatt fra å betale egenandel på blå resept:

  • Barn under 16 år.
  • Pasienter med immunsvikt.
  • Pasienter med supplerende stønad (må vise dokumentasjon på apoteket).
  • Pasienter med smittsom, allmennfarlig sykdom, som for eksempel gonoré, klamydia og hiv-infeksjon.
  • Minstepensjonister (må vise dokumentasjon på apoteket) slipper egenandel på blå resept.
  • Personer som trenger lindrende behandling i livets siste fase.
  • Personer med godkjent krigsskade eller yrkesskade (må vise vedtak om årsakssammenheng fra Helfo på apoteket).
  • Personer som avtjener verneplikt (må vise dokumentasjon på apoteket) trenger heller ikke betale egenandel når de benytter blå resept.

Hva er generiske alternativer til legemidler på blå resept?

Dersom legemiddelet du har fått på blå resept finnes i en billigere variant, der prisforskjellen er vesentlig, er apoteket pliktig til å spørre om du vil ha det rimeligste alternativet. Dette kalles generisk bytte, eller medisinbytte i apotek. Et generisk alternativ er et preparat med samme virkestoff i samme styrke og samme legemiddelform, men fra et annet legemiddelfirma. Det er Statens legemiddelverk som godkjenner og garanterer at generiske legemidler har samme virkemidler, og like god virkning. Du kan imidlertid be om å få utlevert det eksakte legemiddelet som står på din blå resept, men da kan du bli pålagt å betale et mellomlegg i tillegg til den vanlige egenandelen.  
 

Refusjon av utgifter til næringsmidler på blå resept

Legen kan på dine vegne søke Helfo om å få refundert utgifter til næringsmidler på blå resept dersom du har en sykdomstilstand som hindrer tilførsel av vanlig mat eller opptak av viktige næringsstoffer, som for eksempel:

Kreft/immunsvikt.
Sykdom som medfører sterk svekkelse.
Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom).
Alvorlig, behandlingsresistent epilepsi. 
Laktoseintoleranse, melkeallergi, melkeproteinintoleranse hos barn under 10 år.

Du vil ikke få dekket utgifter til næringsmidler som er kjøpt uten at de er registrert på en resept. Fra 1. juli 2021 er alle nye vedtak om individuell stønad på næringsmidler tidsbegrenset til maksimalt 3 år, dersom noe annet ikke er oppgitt. 

Forhåndsgodkjent medisinsk forbruksmateriell på blå resept 

For enkelte tilstander kan legen forskrive forbruksmateriell direkte på blå resept. Dette kan for eksempel være:

Blodstillende produkter ved blødersykdom.
Nødvendige poser/produkter og plater til pasienter med stomi.
Blodsukkerstrimler, insulinpenner og insulinsprøyter til pasienter med diabetes.
Bleier til pasienter med inkontinens, og kateter til personer med urinretensjon. 
Masker til inhalasjonskamre til lungesyke pasienter.
Testmateriell for nyretransplanterte.
Hoftebeskyttere.
Bandasjer til pasienter med epidermolysis bullosa.
Måle- og administrasjonsutstyr.
 

Hva må jeg ha med på apoteket når jeg har blå resept?

Du må ha gyldig blå resept for å få utlevert medisiner, forbruksmateriell eller næringsmidler fra apoteket/bandasjisten. Dersom du har fått et vedtak fra Helfo om individuell stønad må du ha med dette til apoteket hver gang du skal hente ut medisiner, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Dersom du har mottatt vedtaket på helsenorge.no, i Digipost eller e-Boks, kan du vise frem vedtaket via din mobiltelefon eller lignende. Dersom du skal hente ut medisiner for andre må du ha en fullmakt. Dette kan registreres digitalt, eller skrives ut på papir. Du må også vise både egen legitimasjon og en kopi av legitimasjonen til den du skal hente for. Skal du hente ut medisiner på blå resept for barn over 16 år må du også ha fullmakt, da den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.   
 

Hvordan HEAL-appen kan hjelpe deg?


HEAL kan hjelpe deg som bruker medisinsk utstyr fra Helfo på blå resept med å forenkle bestillingsprosessen og gi oversikt over forbruket ditt. Du kan plukke produkter du har blå resept på fra Helfo-katalogen og lage din egen forbruksliste på HEAL-appen. Med HEALs bestillingsmal bestiller du dine faste produkter med et enkelt klikk. I HEALs dokumentarkiv kan du lagre alle sykdomsrelaterte dokumenter og vedtak på én plass slik at du alltid har dem i telefonen din. Det er svært nyttig å alltid kunne ha slike dokumenter tilgjengelig for å kunne vise dem frem til farmasøyten eller helsepersonell ved behov. Når man kommer til en legetime hender det dessuten ofte at man glemmer mye av det man hadde planlagt å ta opp. På HEAL-appen kan du ta notater som du kan ta med inn på legetimen, slik at du kan minne deg selv på det du hadde tenkt å si. Du kan også bestille medisiner dersom du har en blå resept på dette. 

Del på: facebook twitter