Kronisk sykdom og psykisk helse

Kronisk sykdom og psykisk helse

“Psykisk helse” – hva er egentlig det? Svaret er ikke helt rett fram, og det finnes mange tolkninger av dette begrepet. Denne artikkelen prøver å forklare dette.

“Psykisk helse” – hva er egentlig det? Svaret er ikke helt rett fram, og det finnes mange tolkninger av dette begrepet. Store Medisinske Leksikon definerer god psykisk helse som «en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet”. Videre er psykisk helse mer enn fravær av psykisk sykdom, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) – det er faktisk en positiv tilstand. 

Begrepet ”helse” innebærer en kombinasjon av fysisk og psykisk helse. Psykisk helse som overordnet begrep omfatter alt fra god livskvalitet og god psykisk helse til psykiske lidelser og plager. I tillegg har det i seg alle tiltak som behandling, rehabilitering, helsefremming og forebygging.
 

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse

Kanskje nettopp det at begrepet “psykisk helse” favner så bredt, og at symptomene på psykisk sykdom kan være skjult for det utrente øye, gjør at det kan være vanskelig å få den hjelpen man trenger. I tillegg er det ofte lange ventetider for utredning og behandling. I mange tilfeller er det knyttet både skam og usikkerhet til psykiske lidelser, noe som gjør at man skjuler plagene sine og kvier seg for å oppsøke hjelp.

En pasient med en akutt, somatisk sykdom eller skade vil kunne nå behandling før en pasient med livstruende psykisk sykdom, rett og slett fordi førstnevnte er lettere å se og forstå. De fleste kan forestille seg smerten ved et åpent, komplisert beinbrudd, mens langt færre kan sette seg inn i det bunnløse, indre mørket hos en person i dyp depresjon, f.eks. Begge disse tilstandene kan være like akutt alvorlige, men bare den ene er helt synlig på overflaten.
 

Hva er psykiske lidelser?

Psykiske lidelser spenner over et bredt spekter og omfatter mange ulike sykdommer. Hvert år oppfyller mellom 1 av 6 og 1 av 4 kriteriene for psykisk lidelse. Noen mennesker opplever en eller flere kortere perioder med psykisk uhelse i løpet av livet sitt, mens andre lever hele livet med en diagnose, som f.eks angst, depresjon, PTSD eller spiseforstyrrelser.

Visste du at noen psykiske plager kan være forbigående og skyldes somatisk sykdom? F.eks. kan infeksjonssykdommer og andre indremedisinske lidelser, samt medisiner som prednisolon i enkelte tilfeller utløse akutt psykose, en tilstand som ellers ofte forbindes med den alvorlige psykiske lidelsen schizofreni, eller manisk fase av bipolar lidelse, type 1.
 

Psykisk helse hos pasienter med kronisk sykdom

Psykisk og fysisk helse henger nøye sammen. Det er derfor viktig at samfunnet setter fokus på psykisk helse og uhelse, også i forbindelse med kronisk sykdom og annen alvorlig sykdom. For kronisk og alvorlig syke blir fokuset ofte liggende på den somatiske delen, på det å bli frisk, på det å komme seg gjennom tunge behandlinger –  med livet i behold. 
Psykisk helse blir ofte dyttet ut på sidelinjen og kommer i andre rekke. Det er en psykisk påkjenning å vite at man aldri blir frisk av leddgikt eller MS, eller at man skal leve resten av livet med stomi. Man kan oppleve stor tomhet, angst og depresjon etter endt brystkreftbehandling, f.eks. Plutselig skal man klare seg selv igjen, mens man fremdeles strever med senvirkninger og bivirkninger av medisiner og behandling. 
Å leve med kronisk sykdom er utfordrende for ens psykiske helse. Det er godt å vite at det finnes hjelp og noen å kontakte. På Helsenorge finner du en oversikt over psykisk helsehjelp, psykologer og tilbud til pårørende. Du kan også besøke hjemmesiden til Rådet for psykisk helse.
 

Likepersoner kan hjelpe

Det hjelper også å snakke med noen som har vært igjennom det samme som deg! Nesten alle pasientorganisasjoner har likepersontjenester. Nedenfor finner du linker til likepersontjenesten for noen foreninger:

LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Lungekreftforeningen
Det har blitt mer og mer akseptert og vanlig å snakke åpent om psykisk helse og psykiske lidelser de siste årene. Synes du likevel det blir for voldsomt å forholde deg til en “ekte” likeperson i den fasen du er i? På sosiale medier finnes det mange fine, lukkede grupper der du kan velge å være mer anonym. På YouTube finnes det også mye nyttig og relaterbar informasjon, om du bruker tid til å sortere ut upålitelig informasjon – som internett er full av. Vær alltid skeptisk og vurder kilder på nettet nøye.
 

HEAL knytter kontakt mellom flere i samme situasjon

I en situasjon der man kan føle seg alene og hjelpeløs, skaper HEAL-appen en trygg plattform der du kan komme i kontakt med andre i lignende situasjon eller personer som har avsluttet sin behandling. Du kan stille spørsmål eller dele egne erfaringer. HEAL gir deg støtte fra personer som har opplevd det samme.
På appen kan du skape egne lukkede grupper, slik at du kan dele informasjon med familien. Appen kan du laste ned her.

Del på: facebook twitter