Ny medisin? Få oversikt med HEAL-appen

Ny medisin? Få oversikt med HEAL-appen

En medisin kan være livsviktig, det er viktig å være bevisst på hva slags medisiner man tar og at man følger rett dosering og legens anvisninger.

En medisin kan være livsviktig (som f.eks. insulin for en diabetiker), viktig for å forebygge (blodtrykksmedisin mot høyt blodtrykk) eller den kan bidra til å gjøre hverdagen lettere (smertestillende medisiner mot hodepine). Uansett er det viktig å være bevisst på hva slags medisiner man tar og at man følger rett dosering og legens anvisninger. Man får ikke automatisk bedre helse av å ta en pille.
 

Hva er forskjellen på medisin og kosttilskudd?

Reseptpliktige legemidler kan bare hentes ut på apotek etter e-resept fra lege eller tannlege (f.eks. kolesterolsenkende medisiner eller astmainhalator). Papirresept benyttes for medisin som skal hentes på apotek i utlandet, eller om man av andre grunner ikke kan bruke e-resept. Logg inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine e-resepter og legemidlene du bruker. 
Reseptfrie legemidler kan kjøpes på apotek uten resept, og noen reseptfrie medisiner selges også utenom apotek. Fordi ingen medisin er helt risikofri, anbefales det å lytte til farmasøytens råd om hvordan en medisin skal tas, spesielt ved førstegangsbruk.
Homøopatiske legemidler er vanligvis laget av fortynnet stoff fra plante-, dyre- eller mineralriket. Produsenten av slike legemiddel må ha dokumentasjon på sikkerhet og kvalitet, men det er ikke lov å komme med påstander om effekt
Et kosttilskudd er ikke en medisin, men et produkt som skal supplere et vanlig kosthold. De inneholder konsentrerte næringsstoffer. Kosttilskudd selges reseptfritt og har vanligvis ikke krav til forhåndsgodkjenning, slik legemidler har. Vær alltid oppmerksom på at kombinasjoner av kosttilskudd og vanlige medisiner kan gi uheldige virkninger, så konferer alltid med lege
 

Hva heter egentlig medisinen – hvorfor har den to navn?

En medisin har ofte to ulike navn:
Merkenavnet – gitt av firmaet som produserer medisinen.
Virkestoffnavn (generisk navn) – navnet på den aktive ingrediensen i legemiddelet.
F.eks. er esomeprazol det generiske navnet på et legemiddel som brukes til å behandle magesår, men produsenten selger det under merkenavnet Nexium. Virkestoffet er det samme, men fremstillingsmetode og hjelpestoffer kan være forskjellig. En generisk medisin er like effektiv som “merke-medisinen”, men koster mindre. Husk å alltid sjekke virkestoffnavnet i medisiner du tar.
 

Hva trenger du å vite om nye medisiner?

Snakk med lege, sykepleier eller annet helsepersonell før du starter med en ny medisin. Tenk over eventuelle problemer du har hatt med andre medisiner, f.eks. utslett, pusteproblemer, fordøyelsesbesvær, svimmelhet eller humørsvingninger. Kanskje må du endre eller slutte å ta andre legemidler mens du bruker den nye medisinen. Medikamentblanding kan forårsake ubehagelige og noen ganger alvorlige problemer. For eksempel er det farlig å bruke aspirin og blodfortynnende medisin samtidig. På grunn av dette er det viktig å føre en liste over alle medisiner du tar, slik at du har oversikt.
 

Ny medisin – hva skal du spørre legen din om?


Hva heter min nye medisin og hvorfor og hvordan tar jeg den?
Hvilken medisinsk tilstand behandler denne medisinen?
Hvor mange ganger om dagen bør jeg ta medisinen og på hvilke tidspunkt(er)? ("3 ganger om dagen", betyr det 3 ganger på 24 timer eller 3 ganger på dagtid?)
Hvor mye medisin bør jeg ta?
Bør jeg ta medisinen med mat eller ikke? Er det noe jeg ikke bør spise eller drikke når jeg tar denne medisinen? Skal jeg svelge tabletten hel eller skal jeg tygge?
Hvor lang tid tar det før denne medisinen virker?
Er dette en medisin jeg kan ta sammen med andre medisiner?
Er det trygt for meg å kjøre mens jeg tar denne medisinen?
Er dette en medisin på blå resept?
Når bør jeg slutte å ta medisinen?
Hvilke bivirkninger kan jeg forvente? Hva bør jeg gjøre hvis jeg får bivirkninger?
Hva skal jeg gjøre hvis jeg glemmer å ta medisinen?

Alle medisiner har pakningsvedlegg med informasjon som bør leses nøye. Vis farmasøyten på apoteket listen over medisiner du tar. Farmasøyten kan besvare de fleste medisin-spørsmål, som “Skal en medisin som denne oppbevares i kjøleskapet eller i romtemperatur?”. Fortell apoteket om du har problemer med å svelge piller. Det kan være flytende medisin tilgjengelig.
 

Bivirkninger av medisiner

Bivirkninger av legemidler er uventede/uønskede virkninger som oppstår etter at du har tatt en medisin. Bivirkningene kan være milde og kortvarige, for eksempel hodepine eller munntørrhet. De kan også være livstruende, for eksempel om det oppstår en alvorlig allergisk reaksjon, blødning eller irreversibel skade på lever eller nyrer. Bivirkninger av en medisin kan også påvirke kjøringen din.

Skriv ned eventuelle bivirkninger og rapportere dem til legen din så nøyaktig som mulig. Ring lege med en gang dersom du opplever problemer med medisinene dine eller om du er bekymret for at en medisin kan gjøre mer skade enn nytte. Han/hun kan endre medisinen din til en annen som vil fungere like bra.

Du kan hjelpe Statens Legemiddelverk med å overvåke legemiddelsikkerheten ved å rapportere eventuelle mistenkte bivirkninger via dette skjemaet. Pårørende med fullmakt kan også melde fra. Meld først og fremst inn bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget eller som oppleves som svært alvorlige.
 

Trygghet 

Ingen medisin er helt risikofri, men Statens Legemiddelverk sikrer at alle medisiner som er godkjent for behandling av mennesker i Norge er så trygge som mulig.

Etter godkjenningsprosessen fortsetter medisinene å være nøye regulert. Dette innebærer å nye indikasjoner og tidligere ukjente bivirkninger. I sjeldne tilfeller kan en medisin / legemiddel trekkes tilbake hvis det er alvorlige sikkerhetsproblemer eller at risikoen ved bruk av det aktuelle legemiddelet oppveier fordelene.
 

Hvordan kan HEAL hjelpe deg?

Daglige påminnelser om ditt medisininntak – på telefon, nettbrett eller PC.
Kontroll av interaksjoner mellom medisiner du tar.
Rapport over ditt medisininntak (daglig og etter behov).
Tilgang til liste over medisiner som er godkjent i Norge, med søkefunksjon og bestillingsfunksjon.
Enkel tilgang til pakningsvedlegg og bilde for hver medisin, slik at du ikke trenger å spare på papirversjonen.
Appen registrerer start- og sluttdato for enhver medisin du tar, slik at du har en oppdatert medisinhistorie med deg på telefonen. Dermed kan du enkelt vise dette til helsepersonell ved behov.
Samlet kan disse funksjonene øke etterlevelsen slik at du får maksimalt ut av behandlingen. Dette er spesielt viktig for pasienter som tar mer enn en fast medisin. Alle egentiltak som virker i positiv retning er svært viktige.

Del på: facebook twitter