Kreftforeningen

Kreftforeningen

Kreftforeningen arbeider for bekjempe og forebygge kreft, samt å sikre kreftpasienter best mulig behandling og livskvalitet. I tillegg jobber de for å sikre og videreutvikle kreftpasienter og deres pårørendes rettigheter.

Kreftforeningen arbeider for bekjempe og forebygge kreft, samt å sikre kreftpasienter best mulig behandling og livskvalitet. I tillegg jobber de for å sikre og videreutvikle kreftpasienter og deres pårørendes rettigheter.
 

Hvem er Kreftforeningen?

Kreftforeningen hører til blant de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. De har 128 000 medlemmer og 200 medarbeidere, og fantastiske 25 000 frivillige som gjør en enorm innsats for kreftsaken i Norge! De kaller seg selv en folkebevegelse og en betydelig samfunnsaktør – og det med rette. Giverne er også utrolig viktige for Kreftforeningen.

I tillegg til de frivillige er støttespillerne en grunnpillar i Kreftforeningen. Dette er bedrifter, lokale lag og foreninger som ønsker å bidra i arbeidet for kreftsaken med et visst beløp, og bidra til å gjøre Kreftforeningens arbeid synlig i samfunnet. Bidraget kan være donasjon av andeler av salget på utvalgte produkter, eller deler av billettinntekter.
 

Hva gjør Kreftforeningen?

Kreftforeningens visjon er “Et liv uten kreft”. De arbeider for at flere skal overleve sykdommen, men også med forebyggende informasjonsarbeid for at færre mennesker skal få kreft i utgangspunktet. Kreftformer som livmorhalskreft kan i mange tilfeller unngås om man tar HPV-vaksinen, eller behandles i tidlig stadium om man er med på screeningprogrammet, det samme gjelder for tarmscreeningsprogrammet: Tarmkreft blir oppdaget tidlig og fjernet før den gjør stor skade. 
En annen viktig del av arbeidet er å bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende ved å drive utstrakt informasjons-, støtte og rådgivingsvirksomhet, og de holder mange ulike samtalegrupper og kurs for pasienter og pårørende. I 2020 bevilget dessuten Kreftforeningen nesten 240 millioner kroner til kreftforskning
 

Hva kan Kreftforeningen hjelpe med?

Gi informasjon om kreft, symptomer, forebygging, undersøkelse og behandling. På Kreftforeningen sine sider finner du store mengder informasjon om alle hovedformene av kreft, og hva som skjer videre etter at diagnosen er satt. I tillegg finner du mye informasjon om livet etter behandling, kosthold, opptrening, senskader og kronisk kreftsykdom, samt om korona og kreft.
Gi støtte og råd gjennom Kreftforeningens rådgivningstjeneste, som kan kontaktes både på teleon, chat og e-post. 
Gi gratis råd og rettshjelp til kreftpasient eller pårørende gjennom Kreftforeningens rettshjelp om temaer som NAV og trygderett, pasientrettigheter og pasientskadeerstatning.
Svare på spørsmål om rettigheter som arbeidstaker og kreftsyk via Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning.
Tilby ulike støttetjenester for kreftpasienter og pårørende – som Kreftforeningens følgetjeneste. De følger kreftpasienter til og fra behandling og kontroller, vaksinasjon mm. – også pårørende. Kreftforeningens veivisere er en annen tjeneste som gir ekstra støtte og bistand under og etter behandling. Psykisk helse er en viktig del av ens totale helse, og støtte fra enten en likemann, eller en som ønsker å hjelpe, er viktig.
 

Flere kreftforeninger i Norge

I Norge er det flere kreftforeninger som kan hjelpe. Kreftforeningen er den største og dekker alle kreftformer. Her er noen av de andre: 
For undergruppene av kreft finnes foreninger som Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft, Norilco, Brystkreftforeningen, Lungekreftforeningen, Gynkreftforeningen med flere. 
Barnekreftforeningen støtter forskning på barnekreft og familier hvor barn og unge er rammet av kreft.
Ungkreft er en kreftforening for unge som lever med kreft og deres pårørende.
 

HEAL-appen – en ekstra støtte 

Kreftforeningens ressurser og hjelp er uvurderlige når man skal leve med og etter kreft. Men det er også viktig å hjelpe seg selv. HEAL følger visjonen til Kreftforeningen med at pasientene oppfordres til å bli aktive i behandlingsprosessen, ved å tilegne seg økt kunnskap om sykdommen, følge med på symptomer og kommunisere effektiv med helsepersonell. Notering bidrar til å oppnå oversikt over sykdomsforløp og dynamikken. 

Kostholdet er en viktig del av alles helse, men det er spesielt viktig når man har kreft og får behandling. Med HEAL kan du på en enkel måte telle kalorier, se hva maten din består av og lagre oppskrifter.

Med HEAL kan du notere symptomene dine, som smerter, søvn, overskudd, appetitt, og humør. Velg hva som er viktig for deg i hver spesifikk sykdoms- eller rehabiliteringsfase.

Ensomhet gjennom pandemien er stort problem, spesielt for dem som er syke og har lavt immunforsvar. HEAL kan bidra til å løse noe av dette problemet. Forumet i appen er delt inn i forskjellige kreftformer, og temaer som er viktige på tvers av kreftformene. I chatgruppene kan du snakke med andre om forskjellige tema, det finnes også videochat og mulighet til å snakke med hverandre direkte. 

Del på: facebook twitter