Kreftbehandling

Kreftbehandling

Er du eller noen du kjenner rammet av kreft? Vi skal her se nærmere på de vanligste formene for kreftbehandling.

Er du eller noen du kjenner rammet av kreft? Vi skal her se nærmere på de vanligste formene for kreftbehandling.

Kreftbehandling omfatter en rekke ulike metoder. Hvilken som bør anvendes, er helt avhengig av hva slags versjon av sykdommen det er snakk om. Noen metoder er kun lindrende, mens andre kan bekjempe svulsten.

Dersom du er rammet av kreft, vil legen gi deg et opplegg som er tilpasset din sykdom. Valg av kreftbehandling baseres på forskning og erfaring, der legen avgjør hvilken type som er best og mest effektiv i ditt tilfelle.

Vi skal her se nærmere på noen av de mest anvendte formene for kreftbehandling. Dette omfatter alt fra kirurgi til strålebehandling. Det finnes nemlig flere ulike måter å bekjempe sykdommen på.

Cellegift – bekjempelse av kreftceller

Den mest kjente formen for kreftbehandling er cellegift. Dette er også kjent som kjemoterapi, og er en medikamentell behandling som dreper kreftceller. Disse medisinene fungerer ved at de hemmer celledeling. Dette tar gjerne lang tid. 

Cellegift transporteres rundt i kroppen hos pasienten ved hjelp av blodstrømmen, og når dermed ut til ulike vev og celler. Idet den når svulsten, vil giften tas opp av cellene. Dette medfører at kreftcellene dør eller hemmes.

Med denne metoden kan størrelsen på en svulst reduseres, eller den kan drepes fullstendig. Giften tas som regel intravenøst, eventuelt i form av kapsler og tabletter. Noen ganger målrettes giften direkte mot svulsten via en slange.

Ulempen med cellegift er at den også påvirker kroppens friske celler. De friske cellene tåler imidlertid giften bedre, siden de har større reparasjonsevne. Doseringen må derfor balanseres mellom hva friske celler tåler, og hva som trengs for å drepe kreftceller.
 

Stråleterapi – målrettet kreftbehandling

Under stråleterapi eller strålebehandling anvendes røntgenstråler av høy energi. Disse rettes direkte mot svulsten, og de påvirker de ondartede cellenes arvemateriale. Dette medfører at cellene slutter å dele seg.

Stråleterapi kan benyttes for å begrense spredning, men det kan også drepe kreftcellene fullstendig. Det er med andre ord mulig å helbredes ved hjelp av denne teknikken. Dette kommer imidlertid an på sykdommens hissighet, spredning og lignende. 

Fordelen med stråleterapi er at den ikke rammer det friske vevet i like stor grad som cellegift. Man kan derfor redusere risikoen for bivirkninger. Dette fordi strålingen rettes mot kreftcellene spesifikt. Pasienter får altså en noe tryggere behandling. 

Siden stråleterapi gjennomføres over flere ganger, vil blant annet friske celler som rammes få tid til å reparere seg. Stråleterapi gis noen ganger alene, men ofte kombinert med andre teknikker over lang tid. Eksempelvis bruker man ofte både cellegift og stråleterapi som behandling hos pasienter med hodgkin lymfom
 

Kirurgi – svulsten opereres bort

Kirurgi kan ofte være den foretrukne formen for kreftbehandling. Mer enn halvparten av alle med sykdommen gjennomgår kirurgi. Her vil man fjerne svulsten fysisk. Dette skjer gjennom en operasjon.

For at kirurgi skal kunne anvendes suksessfullt, forutsettes det at svulsten ikke har spredd seg. En avgrenset svulst er det optimale. Dersom svulsten ikke er avgrenset, får ofte pasienten et kombinert opplegg der også cellegift eller stråleterapi anvendes.
 

Palliativ behandling

Ved uhelbredelig sykdom der andre metoder ikke vil ha effekt, vil som regel palliativ behandling tilbys til pasienten. Dette går ut på at pasienten kan oppnå bedre livskvalitet ved hjelp av omsorg, smertelindring og annen symptomlindring.

Denne typen tilbys som regel til pasienter i livets sluttfase. Målet her er altså ikke lenger å helbrede, men å lindre. Dette kan være en trøst for både pasienten selv og deres pårørende.
 

Immunterapi – stimulering av immunforsvaret

Ved hjelp av immunterapi vil pasientens eget immunforsvar stimuleres. Målet med dette er at immunforsvaret skal angripe eventuelle bakterier og virus som pasienter ofte er dårlig beskyttet mot grunnet cellegift.

I tillegg kan immunterapi hjelpe immunsystemet med å angripe og bekjempe sykdommen. Eksempelvis ved å styrke celler som går til angrep på sykdommen. Metoden benyttes ofte i kombinasjon med cellegift eller lignende.

Her gjøres det hele tiden fremskritt. Du kan for eksempel lese mer om CAR-T-behandling her
 

Alternativ behandling

Mange velger alternativ behandling, altså metoder som ikke har vitenskapelig dokumentert effekt. Slike metoder kalles ofte for KAM, som står for «komplementær og alternativ medisin». Dette utføres ikke av helsevesenet. 

Mange mener dette ikke har noen effekt, mens andre påstår at det fungerer. Det er opp til hver enkelt å vurdere. Noen benytter det som et supplement til annen kreftbehandling på sykehuset, mens andre velger å bare bruke KAM. For mange er KAM med på å gi økt velvære og livskvalitet, og mange finner derfor trøst i metodene.
 

Snakk med andre i samme situasjon

Dersom du eller noen du kjenner har behov for kreftbehandling, finnes det altså mange metoder. Enten du får cellegift, stråleterapi eller immunterapi, kan det hjelpe å snakke med andre i samme situasjon.

Finn gjerne en terapigruppe du kan dele tanker med og bekymringer rundt alvorlige bivirkninger. Dette er egnet for både pasienter og pårørende. Kanskje du kan få noen gode tips av dine medmennesker?

Bli med i HEAL

HEAL lar deg ta del i et samfunn der personer i samme situasjon kan dele erfaringer. Også de som tidligere har hatt sykdommen er velkommen. Denne støtten vil være uvurderlig når man kjemper mot sykdommen.

HEAL tilbyr også en verktøykasse med informasjon, kontroll over medisiner, symptomssporing, og næringsoversikt. Ta kontakt med HEAL i dag for å få kontroll over kreften!

Del på: facebook twitter