Kreft

Kreft

Mistenker du at du har kreft, eller har du nettopp fått diagnosen? Eller kjenner du kanskje noen som er rammet? Her kan du lære mer om diagnosen.

Mistenker du at du har kreft, eller har du nettopp fått diagnosen? Eller kjenner du kanskje noen som er rammet? Her kan du lære mer om diagnosen.

Hvert år er det rundt 35 000 krefttilfeller i Norge. Det finnes mange ulike diagnoser. Kjønnsfordelingen er nokså jevn, men i gjennomsnitt rammes menn noe hyppigere. 

Dersom du eller noen du kjenner er rammet, er det mange spørsmål som dukker opp. Vi skal her forsøke å besvare de vanligste spørsmålene. Du kan også lese mer hos Kreftforeningen, Helsenorge eller NHI
 

Hva er kreft?

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. Mange av disse er like, men det er også mye som skiller dem fra hverandre. Både overlevelse, behandling og forløp varierer.

Menneskekroppen danner nye celler kontinuerlig. Disse erstatter andre celler. Når en ny celle skal produseres, vil cellen doble sitt arvestoff (DNA) og gjennomgå celledeling. Cellen deler seg i to, deretter fire, og så videre.

Sykdommen skyldes ukontrollert celledeling. Dette skjer normalt sett grunnet en mutasjon i cellen. Cellene deler seg gang på gang, noe som til slutt fører til en opphopning av celler i det aktuelle organet. Dette er en kreftsvulst.

Kort og godt kan en si at sykdommen vil forstyrre funksjonen som kroppens celler skal gjennomføre.
 

Hvilke symptomer finnes?

Det er stor variasjon i symptomene som oppstår om man får kreft. Dette skyldes at sykdommen kan ramme ulike organer. Hvis for eksempel lungene er rammet, så kan det gi symptomer som tung pust og kraftig hoste. Ved andre former får man kuler som kan kjennes gjennom huden.
 

Individuell variasjon i symptomer

Symptomene varierer fra person til person. Husk derfor at det ikke finnes noe klart fasitsvar på hva symptomene du opplever skyldes.
 

Årsaker

Én tredjedel skyldes livsstil. Bevisste valg for egen livsstil reduserer risikoen for å få sykdommen. Du kan for eksempel mosjonere jevnlig, spise sunt og unngå røyk og for mye alkohol.

Andre ganger kommer årsakene fra miljøet rundt oss. Utsettes du hyppig for skadelige kjemikalier eller oppholder deg ofte i solen uten solkrem, kan dette i noen tilfeller føre til økt risiko.

Det finnes også arvelige tilstander som kan øke sjansen. Her kan vi blant annet nevne genforandringer som øker sannsynligheten for at noen rammes.
 

Hva er metastaser og spredning?

Dersom celler løsner fra primærsvulsten og fraktes videre med blodstrømmen, kan svulsten metastasere. Dette betyr at den sprer seg og danner såkalte metastaser.

Eksempelvis kan sykdommen spre seg fra bryst til lunger. En ondartet svulst i brystet kan dermed spre seg til respirasjonsorganene. Godartede svulster, derimot, kan ikke spre seg.

En kreftcelle kan spres til mange ulike organer. Ofte rammes lymfeknutene i nærheten av primærsvulsten seg først, og deretter spres det videre til andre organer. Hjerne, lunger, skjelett og lever er blant organene som hyppig rammes.

Mange lurer på hvordan en kan fastslå hvorvidt en svulst er primærsvulst eller om den stammer fra spredning. Dette kan påvises i mikroskop, der labteknikeren ser hvilket organ den aktuelle cellen stammer fra. Dette gjør det mulig å stille diagnose.
 

Behandling

Før behandling startes, er det vanlig å gjennomgå undersøkelser som MR, CT, ultralyd, røntgen eller andre bildediagnostiske undersøkelser. Dette gjør det mulig å fastslå nøyaktig hvilke deler av kroppen som trenger behandling.

Heldigvis overlever så mange som tre av fire personer. Sjansen for å overleve øker naturligvis dersom det oppdages raskt, og man er tidlig i sykdomsforløpet – behandling kan da igangsettes før det har spredt seg. 

Behandlingsmetodene som finnes er altså relativt effektive. Normalt sett benyttes cellegift, stråleterapi eller kirurgi som behandling. Noen metoder kan gi senskader, men dagens metoder begrenser graden av dette.
 

Finn noen å snakke med

Dersom du har spørsmål om din egen diagnose, anbefaler vi å snakke direkte med legen din. Han eller hun vil kunne besvare spørsmålene dine så godt det lar seg gjøre.

Det finnes også støttegrupper som kan være nyttige å delta i dersom du eller noen du kjenner er rammet. Husk at du ikke er alene.
 

Om HEAL

HEAL er et virtuelt samfunn der du kan møte andre som har eller har vært i samme situasjon. Tjenesten lar deg både dele egne erfaringer, og motta hjelp fra andre.

Hos oss finner du en verktøykasse med informasjon, kontroll over medisiner, symptomsporing, og næringsoversikt blant annet. Vårt mål er at du skal kunne ta kontroll over sykdommen!

Del på: facebook twitter