Hei,

Dette nyhetsbrevet er i en serie hvor vi sender deg korte tips om de viktigste funksjonene i HEAL slik at det blir enklere for deg å bruke appen og introdusere deg for funksjoner som du kanskje ikke har tatt i bruk enda.

Vi har gått igjennom forumet, covid-19-modulen, oversikt over medisin-modulen, hvordan legge til ny medisin og pilleboksen. Denne gangen forteller vi om etterlevelsen, som er hvor nøye du har vært med å ta medisinene dine. Bedre etterlevelse gir bedre resultatet av behandlingen.

Vi har lagd en introduksjonsvideo for etterlevelsen: https://youtu.be/YO4xtL1VeF0

Her går vi igjennom:

 • Hva etterlevelse er
 • Viktigheten av å markere medisiner som tatt i appen
 • Både antall doser og tidspunkt spiller inn
 • Etterlevelse for hver dag som liste og som graf
 • Prosent-tallet viser antall medisiner du har tatt sett i forhold til det antall du skulle ha tatt
 • Fargekoder for hvor nøye du har vært med å ta medisinene
 • Grønt er hvis du har markert medisinen som tatt, med riktig dose og innen 20 minutter fra oppsatt tidspunkt
 • Gult er hvis du har markert medisinen som tatt mer en 20 minutter fra oppsatt tidspunkt, eller hvis dosen er endret.
 • Rødt er hvis du ikke har tatt medisinen i det hele tatt
 • Mulighet for å skrive ut etterlevelsen som PDF-dokument for å vise legen, men du må da bruke web-appen.

Referanser i videoen:

 • Det refereres til en video om endring av medisin som ikke eksisterer enda, dette er temaet for neste nyhetsbrev
 • Video om pilleboksen: https://youtu.be/U6okevULTtM
 • Web-app på app.healmed.no

Som alltid, har du noen kommentarer, spørsmål eller gode ideer, så bare svare på denne e-posten, vi setter stor pris på å høre fra deg!

Vennlig hilsen

HEAL-teamet