Etterlevelse

Hvorfor er det viktig å følge med hvordan man bruker medisiner?

Ved bruk av kreftmedisiner varierte andelen pasienter som tar medisinene riktig mellom 15 % og 97% i ulike studier. Riktig bruk av medisiner er avgjørende for å oppnå optimale behandlingsresultater. Undersøkelser viser at pasienter ikke…
Kreftkompasset episode 58

Podcast om Svein, kreftoverlever og HEAL-gründer

Intervju med Svein i Kreftkompassets episode 58.