Brukervilkår

HEAL er primært en plattform for personer som har eller har hatt diagnosen kreft. For barn under 16 år må en foresatt opprette konto og være ansvarlig for bruken av plattformen.

Disse vilkårene regulerer bruken av HEAL- plattformen. Begrepet plattform dekker forumet og de personlige verktøyene i appen.

Plattformen har en mobil- og nettversjon, både for forumet og de personlige verktøyene. Begrepet plattform vil bli brukt for å dekke begge deler, hvor ikke annet er spesifikt sagt.

Data relatert til de personlige verktøyene er bare tilgjengelig for brukeren. Data som sendes til forumet vil bli lest og kan kommenteres av alle andre brukere av plattformen.

Når det brukes uttrykket «sendt til eller lagret», dekker det både forumet og de personaliserte verktøyene, men det må forstås at data i det personlige verktøy bare har tilgang fra eieren av dataene, med brukerkonto opprettet i HEAL. Teknisk sett kan data også nås av HEALs administratorer. Alle personer i selskapet som jobber med personopplysninger har signert taushetsavtalen og har taushetsplikt.

For å bruke plattformen, må du godta disse vilkårene med “Individual Health Systems AS“, selskapet som driver og administrerer plattformen. Selskapet kan tilby andre produkter og tjenester under forskjellige betingelser. Disse betingelsene gjelder bare for bruk av denne plattformen.

Forumet i HEAL driver IKKE med rådgivning, men informasjonsdeling. Det betyr at den informasjon som deles IKKE kan oppfattes som medisinsk rådgivning. Unntaket er hvis det er spesielt beskrevet, eller at det er åpenbart at informasjonen er presentert av en kvalifisert helsearbeider. Selskapet vil UANSETT anbefale hver enkelt bruker å søke egen kvalifisert rådgivning hvis det kan stilles tvil vedrørende kvaliteten på informasjon.

Din tillatelse til å bruke plattformen

Underlagt disse vilkårene gir selskapet deg tillatelse til å bruke plattformen. Alle må godta disse vilkårene for å bruke plattformen.

Betingelser for bruk av plattformen

Din tillatelse til å bruke plattformen er underlagt følgende betingelser:

 • Du må være minst seksten år gammel.
 • Du kan ikke lenger bruke plattformen hvis selskapet varsler deg direkte om det.
 • Du må bruke plattformen i samsvar med “Akseptabel bruk» og “Innholdsstandarder “.

Akseptabel bruk

 • Du kan ikke bryte norsk lov ved å bruke plattformen.
 • Du kan ikke bruke eller prøve å bruke en annens konto på forumet uten deres spesifikke tillatelse.
 • Du kan ikke bruke forumet i forbindelse med kommersielle hensikt: kjøpe, selge eller på annen måte skaffe brukernavn eller andre unike identifikatorer på forumet.
 • Du kan ikke sende annonser, kjedebrev eller andre oppfordringer gjennom forumet, eller bruke forumet til å samle adresser eller andre personopplysninger for kommersielle adresselister eller databaser.
 • Du kan ikke automatisere tilgang til forumet, eller overvåke forumet, for eksempel med en web crawler, nettlesertillegg (plug-in) eller et annet dataprogram som ikke er en nettleser. Driver du en offentlig tilgjengelig søkemotor, så kan du gjennomsøke forumet for å indeksere den.
 • Du kan ikke bruke forumet til å sende e-post til distribusjonslister, nyhetsgrupper eller gruppe-e-postaliaser.
 • Du kan ikke feilaktig si at du er tilknyttet eller godkjent av selskapet.
 • Du kan ikke fra andre nettsteder linke direkte til bilder eller andre filer som ikke er hypertekst.
 • Du kan ikke fjerne merker som viser proprietært eierskap fra materiale du laster ned fra plattformen.
 • Du kan ikke vise noen del av forumet på andre nettsteder med iframe-tag.
 • Du kan ikke deaktivere, unngå eller omgå noen sikkerhets- eller tilgangsbegrensninger fra plattformen.
 • Du kan ikke belaste infrastrukturen til forumet med et urimelig volum av forespørsler, eller forespørsler designet for å pålegge en urimelig belastning på informasjonssystemer som ligger til grunn for forumet.
 • Det er ikke tillatt at du utgir seg for andre gjennom forumet.
 • Du kan ikke oppfordre eller hjelpe noen i strid med disse vilkårene.

Krav til innhold

 • Du kan ikke dele innhold på forumet som er ulovlig, støtende eller på annen måte skadelig for andre. Dette inkluderer innhold som er trakasserende, upassende eller voldelig.
 • Du kan ikke dele innhold på forumet som bryter loven, krenker noens immaterielle rettigheter, krenker noens personvern eller bryter avtaler du har med andre.
 • Du kan ikke sende inn innhold til forumet som inneholder ondsinnet datakode, for eksempel datavirus eller spionprogrammer.
 • Du kan ikke dele innhold på forumet som en ren plassholder, for å inneha en bestemt adresse, brukernavn eller annen unik identifikator.
 • Du kan ikke bruke forumet til å avsløre informasjon som du ikke har rett til å avsløre, som andres fortrolige eller personlige opplysninger.

Håndhevelse av brudd

 • Selskapet kan undersøke og straffeforfølge brudd på disse vilkårene i det ytterste juridiske omfang.
 • Selskapet kan varsle og samarbeide med rettshåndhevende myndigheter for å straffeforfølge brudd på loven og disse vilkårene.
 • Selskapet forbeholder seg retten til å endre, redigere og slette innhold på forumet uansett grunn. Hvis du mener at noen har postet innhold til forumet i strid med disse vilkårene, må du kontakte oss umiddelbart.

Kontoen din

Du må opprette og logge på en konto for å bruke plattformen.

For å opprette en konto, må du oppgi noe informasjon om deg selv som forespurt av registreringsskjemaet. Den nødvendige informasjonen må være nøyaktig og fullstendig.

Vi vil sende deg en e-post på adressen du oppgir for å bekrefte medlemskapet ditt. Du blir bedt om å velge et brukernavn og et passord. Du blir bedt om å fylle inn profilinformasjon. Denne informasjonen er valgfri, men du bør forstå at uten denne informasjonen kan du ikke bruke alle funksjoner og muligheter appen tilbyr. For å få den beste brukeropplevelsen, hold denne informasjonen oppdatert. Du kan når som helst stenge kontoen din fra menyen i plattformen eller via e-post til support@healmed.no,

Du samtykker i å være ansvarlig for all bruk av kontoen din, enten autorisert av deg eller ikke, før du enten stenger kontoen eller varsler selskapet om at kontoen din er blitt kompromittert.

Du samtykker videre i å varsle selskapet umiddelbart hvis du mistenker at kontoen din er blitt kompromittert. Du samtykker i å velge et sikkert passord for kontoen din, og holde det hemmelig. Det er ditt ansvar å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen din. Selskapet er ikke ansvarlig for tap du kan påføres som følge av at noen andre bruker passordet eller kontoen din, verken med eller uten din kunnskap. Selskapet kan begrense, stanse eller stenge kontoen din i henhold til retningslinjene for håndtering av opphavsrett-relaterte sletting, eller hvis selskapet med rimelighet mener at du har brutt noen regel i disse vilkårene.

Innholdet ditt

Ingenting i disse vilkårene gir selskapet eierrettigheter til informasjon som du deler med plattformen, for eksempel din kontoinformasjon, informasjon om medisiner og helseparametere, innlegg eller annet innhold du publiserer på plattformen.

Ingenting i disse vilkårene gir deg noen eierrettigheter i selskapets åndsverk.

Mellom deg og selskapet er du utelukkende ansvarlig for innhold du publiserer til plattformen. Du samtykker i ikke feilaktig å melde at innholdet du sender til forumet er sponset eller godkjent av selskapet.

Innhold du publiserer på plattformen tilhører deg, og du bestemmer hvilken tillatelse du skal gi andre for det. Men som et minimum tillater du selskapet til å vise innhold du publiserer til forumet til alle andre brukere av forumet. Den spesielle tillatelse tillater selskapet å kopiere, publisere og analysere innhold du sender til forumet.

Når innhold du publiserer inn blir fjernet fra forumet, enten av deg eller av selskapet, slutter selskapets spesielle tillatelse når den siste kopien forsvinner fra selskapets sikkerhetskopier, cacher og andre systemer. Andre tillatelser du bruker på innhold du publiserer, kan fortsette etter at innholdet ditt er fjernet. Disse tillatelsene kan gi andre, eller selskapet selv, rett til å dele innholdet ditt gjennom forumet igjen.

Andre som mottar innhold du publiserer til forumet, kan bryte vilkårene du lisensierer innholdet ditt på. Du samtykker i at selskapet ikke vil være ansvarlig overfor deg for de bruddene eller konsekvensene av dem.

Ditt ansvar

Du samtykker i å frita selskapet fra alle juridiske krav fra andre relatert til brudd på disse vilkårene, eller brudd på disse vilkårene fra andre som bruker din konto på forumet.

Både du og selskapet er enige om å varsle den andre siden om eventuelle juridiske krav så snart som mulig. Hvis selskapet ikke varsler deg om et juridisk krav omgående, trenger du ikke å erstatte selskapet for skader som du kunne ha forsvart eller imøtegått med hurtig varsel.

Du samtykker i å tillate selskapet å kontrollere etterforskning, forsvar og avgjørelse av juridiske krav som rettes mot selskapet og å samarbeide fullt i denne prosessen. Selskapet samtykker i ikke å godta noe forlik som innrømmer feil for deg eller pålegger deg forpliktelser uten din forutgående avtale.

Priser

Appen HEAL finnes i en gratis-versjon for web og mobil. For mobil finnes det også en Premium-versjon med flere funksjoner.

I mobil-appen, så kan du kjøpe et premium-abonnementet. Vær da oppmerksom på at:

 • Abonnementet ditt blir automatisk fornyet hver måned eller hvert år (alt ettersom hvilket abonnement du har kjøpt) inntil du sier opp abonnementet.
 • Prisen for abonnementet er 1 måned for 199 NOK eller 1 år for 1.999 NOK, inkludert moms.
 • Abonnementet for appen HEAL («HEAL: For kreftpasienter» i app-butikkene), kalles «HEAL PREMIUM«.
 • Abonnementet ditt belaster iTunes/Google Play-kontoen din ved kjøpsbekreftelse og fornyes automatisk, med den valgte varigheten (1 måned eller 1 år), med mindre automatisk fornyelse er slått av minst 24 timer før utløpet av den nåværende perioden.
 • Gjeldende abonnement kan ikke kanselleres i løpet av den aktive abonnementsperioden. Du kan imidlertid administrere abonnementet og/eller slå av automatisk fornyelse ved å gå til iTunes/Google Play-kontoinnstillingene etter kjøp.

Forbehold

Du aksepterer all risiko for å bruke forumet og innholdet på forumet. Så langt loven tillater det, leverer selskapet og dets leverandører plattformen som den er uten noen som helst garanti.

Plattformen gir trygt sted for kommunikasjon for kreftpasienter og overlevende. Plattformen gir ikke personlig medisinsk rådgivning eller andre medisinske tjenester som leveres av medisinsk fagpersonell. Ved helseproblemer oppfordres brukere til å konsultere medisinsk fagpersonell.

Informasjonen og meningene lagt ut på forumet støttes ikke av selskapet eller dets innholdsleverandører, medisinske konsulenter, pasientorganisasjoner eller forretningspartnere.

Selskapet er ikke ansvarlig for noe villedende eller feil innhold som er lagt ut på forumet. Plattformen kan linke til og integrere forum og tjenester som er drevet av andre. Selskapet stiller ingen garantier for tjenester som drives av andre eller innhold de kan gi. Bruk av tjenester som drives av andre kan styres av andre vilkår mellom deg og den som driver tjenesten.

Avgrensing av ansvar

Verken selskapet eller dets leverandører vil være ansvarlig overfor deg for brudd på avtalen deres personell ikke kunne ha med rimelighet forutsett når du gikk med på disse vilkårene.

Eksterne data kilder:

Medisiner: FEST fra Statens legemiddelverk Pakningsvedlegg og bilder: Linker til Felleskatalogen Matvarer: Matvaretabellen 2021. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no

Tilbakemelding

Selskapet ønsker tilbakemeldinger og forslag til plattformen. Se avsnitt om kontaktinfo nedenfor for måter å komme i kontakt med oss ​​på.

Du samtykker i at selskapet står fritt til å handle etter tilbakemeldinger og forslag du gir og at selskapet ikke trenger å varsle deg om at tilbakemeldingene dine ble brukt, få din tillatelse til å bruke den eller betale deg. Du samtykker i ikke å sende inn tilbakemeldinger eller forslag som du mener kan være konfidensielle eller proprietære, til deg eller andre.

Avslutning

Du kan når som helst avslutte avtalen skrevet ut i disse vilkårene. Når avtalen vår slutter, slutter også din tillatelse til å bruke plattformen. Følgende forpliktelser fortsetter etter avslutning på avtalen med selskapet: ditt innhold, tilbakemelding, ditt ansvar, ansvarsfraskrivelse, ansvarsgrenser og generelle vilkår.

Data, som eies av brukeren, kan bestilles på e-post fra selskapet og vil bli levert på et zip-arkiv i JSON-format. Maksimal tid det tar å levere er 1 måned.

Etter at et abonnement er avsluttet vil data som tilhører brukere bli slettet, dette gjelder data lagret gjennom de personlige verktøyene og ikke forumet.

Tvister

Tvister knyttet til denne avtale reguleres av norsk lov med Oslo tingrett som verneting.

Generelle vilkår

Du kan ikke overføre din avtale med selskapet. Selskapet kan overføre din avtale til ethvert tilknyttet selskap, ethvert annet selskap som oppnår kontroll over selskapet eller ethvert annet selskap som kjøper eiendeler i selskapet relatert til plattformen.

Eventuelle forsøk på tildeling mot disse vilkårene har ingen juridisk virkning. Verken utøvelse av noen rettigheter i henhold til denne avtalen eller avkall på brudd på denne avtalen, gir avkall på noe annet brudd på denne avtalen.

Disse vilkårene innebærer alle avtalevilkårene mellom deg og selskapet om bruk av plattformen. Disse vilkårene erstatter helt andre avtaler om din bruk av plattformen, skrevet eller ikke.

Plattformen styres av og drives i samsvar med norsk lov. Ved å bruke denne plattformen og sende inn personlig informasjon, erkjenner brukere fra utenfor Norge at plattformen er underlagt norsk lov

Ta kontakt

Du kan varsle selskapet i h.h.t. vilkårene, og sende spørsmål til selskapet på support@healmed.no.

Selskapet kan varsle deg i h.h.t. disse betingelsene ved å bruke e-postadressen du oppgir for kontoen din, eller ved å legge ut en melding på hjemmesiden eller på plattformen.

Endringer

Selskapet oppdaterte sist disse vilkårene 30. mars 2021, og kan oppdatere disse vilkårene på nytt.

Selskapet vil informere deg om alle vesentlige oppdateringer via e-post. Selskapet kan også kunngjøre oppdateringer med spesielle meldinger eller varsler på plattformen.