Blood%20pressure
bue-hvit
Blodtrykk
bue-hvit

Hva er høyt blodtrykk?

Blodtrykk er det trykket hjertet og pulsårene lager for å pumpe blod rundt i kroppen. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men sier mer om risikoen for å få andre sykdommer som hjertesvikt, hjerteinfarkt, nyreskade og hjerneslag. For å unngå å få disse sykdommene er det viktig å kontrollere blodtrykket gjennom livsstil og riktig behandling.

Hva er høyt blodtrykk?

Blodtrykk er det trykket hjertet og pulsårene lager for å pumpe blod rundt i kroppen. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men sier mer om risikoen for å få andre sykdommer som hjertesvikt, hjerteinfarkt, nyreskade og hjerneslag. For å unngå å få disse sykdommene er det viktig å kontrollere blodtrykket gjennom livsstil og riktig behandling.
inara
Inara Rubene
Lege og familiemedlem av kreftpasient, med lang erfaring innen farmasøytisk industri. 
inara
Inara Rubene
Lege og familiemedlem av kreftpasient, med lang erfaring innen farmasøytisk industri. 
Blodtrykk er det trykket hjertet og pulsårene lager for å pumpe blod rundt i kroppen. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men sier mer om risikoen for å få andre sykdommer som hjertesvikt, hjerteinfarkt, nyreskade og hjerneslag. For å unngå å få disse sykdommene er det viktig å kontrollere blodtrykket gjennom livsstil og riktig behandling. 
 

Hva er et normalt blodtrykk?

Hva ditt blodtrykk ditt bør ligge på avhenger av hvilke risikofaktorer du har for å utvikle hjertesykdommer, og om du har diabetes, nyresykdom, eller hjerte- og karsykdommer. Et normalt blodtrykk målt hos legen bør være under 140/90 mmHg. Det systoliske blodtrykk, eller overtrykket, er det høyeste tallet du får når du måler, og viser trykket når hjertet trekker seg sammen og pumper blodet ut i kroppen. Det diastoliske blodtrykk er det lave tallet, eller undertrykket, og viser trykket når hjertet slapper av og fyller seg med blod mellom sammentrekningene. 

Det er naturlig at blodtrykket svinger i løpet av et døgn. Blodtrykket stiger når du anstrenger deg fysisk, for eksempel under trening eller arbeid, og når du blir opphisset. Det synker når du slapper av, og er på sitt laveste når du sover. Dette må du ta i betraktning når du måler blodtrykk hjemme. Dersom denne normale variasjonen under måling blir fraværende, er det en indikator på at blodtrykket må behandles. 

Blodtrykk måles hos legen ved hjelp av et blodtrykksapparat. Det er imidlertid vanlig å få høyere resultater når du måler på legekontoret, såkalt “kontor-blodtrykk”, ettersom mange blir stresset under en legekonsultasjon. Derfor har det blitt mer vanlig å få pasienten til å måle hjemme, enten gjennom en 24-timers måling av et apparat du får hos legen, eller ved at du selv måler jevnlig gjennom dagen og regner ut gjennomsnittet. Hjemmemåling fører ofte til bedre kontroll og etterlevelse hos pasienten, viser en undersøkelse gjort for European Society of Hypertension. 
 

Høyt blodtrykk i Norge 

Det antas at så mye som ca. 15 % av den voksne befolkningen i Norge har høyt blodtrykk, der 700 000–800 000 krever medikamentell behandling. Høyt blodtrykk er nært knyttet opp mot livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, fedme og diabetes, og er i følge LHL et av de største helseproblemene i den vestlige verden. 

Om lag en femtedel av befolkningen i Norge lever med en etablert hjerte- og karsykdom, eller har høy risiko for å utvikle en slik sykdom. Omtrent 1,2 millioner nordmenn bruker legemidler for å forebygge hjerte- og karsykdommer. Antall førstegangs hjerteinfarkt har derimot gått ned, og årsakene til det er blant annet nedgang i kolesterol, mindre røyking, lavere systolisk blodtrykk (det høyeste tallet under måling) og bedre behandling. 
 

Høyt blodtrykk kan deles i to hovedgrupper

 1. Essensiell (primær) hypertensjon, høyt blodtrykk uten påviselig årsak.  Kalles også primær, eller idiopatisk hypertensjon. Forekommer hyppigst, med en prosentandel på over 90. Dette er blodtrykk som vi ikke kjenner direkte årsak til.
 2. ​Sekundær hypertensjon, forårsaket av annen sykdom.Høyt blodtrykk som er forårsaket av annen sykdom, som endokrine sykdommer, eller nyresykdom. Det er viktig å avdekke årsaken bak høyt blodtrykk for å kunne gi riktig medikamentell behandling. 
 

Årsaker til høyt blodtrykk

Årsakene til høyt blodtrykk kan være sammensatt. Dette er faktorer som kan spille inn:
 • Overvekt, inaktivitet, høyt alkoholforbruk, dårlig sammensatt kosthold (spesielt høyt saltinntak) er faktorer som kan føre til høyt blodtrykk.
 • Graviditet kan også føre til økt blodtrykk. Dette er grunnen til at blodtrykket måles jevnlig under svangerskapskontroller. Ved svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er blodtrykket høyere enn 140/95 mmHg. Et sunt kosthold kan redusere risikoen for høyt blodtrykk også hos gravide.
 • Enkelte p-piller kan medføre økt risiko for høyt blodtrykk. Andre former for prevensjon som p-stav eller hormonspiral kan vurderes dersom man har for høyt blodtrykk. 
 • Noen medisiner som brukes mot kroniske belastningsplager (såkalte NSAIDs-medisiner) kan gi økt blodtrykk. NSAIDs-medisiner kan også svekke effekten av antihypertensiva (medisiner mot høyt blodtrykk).
 • Hormonforstyrrelser, endokrine sykdommer eller nyresykdom er årsaken til høyt blodtrykk hos én av fem.
 • Høyt blodtrykk kan ligge i familien. Risikoen for å få høyt blodtrykk øker dersom dine foreldre har det. Arv og levemåte er begge faktorer som påvirker ditt blodtrykk. 
 • Blodtrykket øker naturlig med alderen. Livsstilsfaktorer som stress, kosthold og inaktivitet spiller inn, i tillegg til nedsatt elastisitet i blodårene. Det er viktig å holde seg sunn og aktiv i alderdommen. 
 

Symptomer på høyt blodtrykk

De fleste opplever svært lite eller ingen symptomer på høyt blodtrykk. De som går rundt med et svært høyt, ubehandlet overtrykk vil kanskje merke symptomer som hodepine, kvalme og unormal tretthet. Blodtrykket sjekkes alltid under legekonsultasjoner - nettopp fordi symptomene ofte uteblir, og fordi ubehandlet høyt blodtrykk over tid er skadelig og kan føre til akutte hendelser som hjerneslag og hjerteinfarkt. Alvorlige tilfeller kan gi svimmelhet, synsforstyrrelser, hodepine og pustevansker. Lavt blodtrykk (hypotensjon) kan for øvrig også føre til svimmelhet, ustødighet og i verste fall besvimelse. Vanligvis gir ikke lavt blodtrykk noen særlige plager så lenge ikke trykket blir unormalt lavt. Lavt blodtrykk skyldes at trykket i arteriene av ulike årsaker er for lavt. 
 

Behandling av høyt blodtrykk

Behandling omfatter både livsstilsendring og medikamentell behandling. Legen din vil normalt sett be deg forsøke å endre levevaner før medikamentell behandling blir vurdert. Dette er livsstilsendringer du bør gjøre dersom du har høyt blodtrykk eller har risiko for å utvikle hjerte - og karsykdommer:
 • Slutte å røyke. Røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Blodkarene får flere påleiringer, og du får økt risiko for å få blodpropp.
 • Vektnedgang. Dersom du er overvektig vil blodomløpet ditt belastes. Ved å gå ned noen kilo kan du ofte redusere ditt blodtrykk. Det er viktig med et sunt kosthold dersom du vil redusere høyt blodtrykk.
 • Redusere saltinnholdet i maten. Et lavt innhold av salt i maten kan senke blodtrykket. Unngå ferdigmat med høyt saltinnhold. Et normalt, norsk kosthold inneholder ofte mer salt enn det som er ønskelig i et helseperspektiv. Unngå derfor å salte maten før du smaker på den, og unngå matvarer med mye salt dersom du har høyt blodtrykk. Sjekk saltinnholdet på produktettiketten.  
 • Redusere alkoholinntaket. Alkohol øker risikoen for å få høyt blodtrykk, og er både medvirkende faktor og utløsende faktor for ulike typer hjertesykdom. Det kan være vanskelig å få ned blodtrykk med medikamentell behandling dersom alkoholinntaket er høyt. Det finnes ingen nedre grense for hvor mye alkohol som er trygt å drikke, men for hvert glass du reduserer bedrer du din helse. 
 • Være i bevegelse. Gå en rask tur, svøm eller begynn å sykle til jobben. Du bør være i moderat fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag, der du får opp pulsen og svetter litt. Styrketrening bør kombineres med kondisjonstrening. Utfør gjerne flere repetisjoner, med lavere vekter, og fokuser på de store muskelgruppene. Det viser seg at å trene 40–70 % av maksimal innsats gir like god effekt når det trenes med den hensikt om å redusere blodtrykket. Hverdagsaktivitet er også bra, så måk snø, klipp plenen og vask huset med god samvittighet. Velg å gå eller sykle fremfor å ta bilen. 
 • Unngå å stresse. Å være aktiv er bra, men husk å ta pauser innimellom der du tar det helt med ro. Flere rapporter peker på at lite søvn og stress kan være farlig dersom du har høyt blodtrykk, så pass på å få nok søvn og hvile av god kvalitet. Å være ute i naturen kan redusere stress. Det er også viktig å sette av tid til lystbetonte aktiviteter, og å bruke tid på å pleie gode mellommenneskelige relasjoner.
 • Ta medisinen din. Det er viktig å ta blodtrykksmedisinen din regelmessig. Ofte er det nødvendig å ta flere medisiner mot høyt blodtrykk samtidig for å få behandlet blodtrykket godt. Du må aldri avslutte behandlingen uten å snakke med legen din først.
 

Når resultatene uteblir

Noen få pasienter har et blodtrykk som viser seg vanskelig å få ned, selv med livsstilsendringer og medikamentell behandling. Ofte viser det seg at disse såkalt “behandlingsresistente” pasientene ikke tar medisinene de er foreskrevet regelmessig. En studie fra Oxford University viser at pasienter som får medvirke i behandlingen, blant annet ved å kontrollere blodtrykket selv, får langt bedre resultater enn de som ikke fikk medvirke. Dersom pasienten selv er aktiv i egen behandling fører det til høyere etterlevelse og bedre behandlingsresultater.  
 

Hvordan HEAL-appen kan hjelpe deg som har høyt blodtrykk

HEAL er en app som hjelper deg med å ta kontroll over egen sykdom. Den hjelper deg følge med på din helsetilstand og minner deg på å ta medisiner riktig. Dessuten kan HEAL bidra til en mer effektiv kommunikasjon med helsepersonell, og den er fin å bruke som notatbok underveis slik at du ikke glemmer bort ting du hadde tenkt å ta opp på neste legetime. Målet er at du skal oppnå det best mulige behandlingsresultatet.

Pasienter med høyt blodtrykk kan bruke HEAL for å øke behandlingsresultater med å få:
 • Varsler om medisininntak. Du får varsler når du skal ta dine medisiner mot høyt blodtrykk, med instrukser om riktig bruk. Dette vil forbedre behandlingsresultatet.
 • Rapport om etterlevelse. Rapporten vil holde deg orientert om hvordan du ligger an, og gi deg en pekepinn på hvordan du kan optimalisere din behandling mot høyt blodtrykk. 
 • Registrere og følge med på vekten. Dette verktøyet hjelper deg å oppnå og opprettholde optimal vekt. 
 • Følge med på kostholdet og kontrollere kaloriinntaket. Her kan du registrere hva du spiser i løpet av en dag, og få indikatorer på hvilke næringsstoffer du bør redusere eller øke. Du kan også lære om ulike matingredienser, samt lagre oppskrifter på din favorittmat. 
 • Notere målinger av blodtrykk, puls, midjemål, samt kolesterol og triglyserider. Dette vil effektivisere legebesøkene, og gjøre at du og legen kan se hvordan helsetilstanden din utvikler seg med tiden. Ved å registrere og følge med på målingene og resutlatene over tid vil du kunne øke motivasjonen din og opplevelsen av å ha positiv innvirkning på din egen helsetilstand.
 • Selv om høyt blodtrykk ikke regnes som en sykdom, kan det være til hjelp å ha kontakt med andre som sliter med samme tilstand. I HEAL-appen kan du kommunisere med andre med kroniske eller alvorlige sykdommer i et trygt og pålitelig nettsamfunn. Her kan du utveksle erfaringer med andre og få gode tips om helse og livsstil.
Del på:
facebook
twitter

Aktuelt

bilde
1. okotober 2022

Livmorhalskreft - forebyggende tiltak er alltid enklere og mer effektiv

Målet med Kreftforeningens kampanje #sjekkdeg er å få flere kvinner med i Livmorhalsprogrammet – for å oppdage kreften på et tidlig stadium.
Livmorhalskreft - forebyggende tiltak er alltid enklere og mer effektiv
bilde
23. september 2022

Vann, drikke og helsen din

Vi ser ofte folk som går rundt med en vannflaske og nipper til flasken av og til. Hvor stor egentlig er vårt behov for væske og hvilken type væsken skulle vi velge?
Vann, drikke og helsen din
bilde
17. september 2022

Skolemedisin vs. alternativ behandling: Hva er forskjellen?

Meningene er forskjellige, men ikke alle forstår helt hva forskjellen mellom skolemedisin, tradisjonell, alternativ og komplementær medisin er.
Skolemedisin vs. alternativ behandling: Hva er forskjellen?
bilde
9. september 2022

Tarmscreening er i gang i Norge, her er hva du bør vite

Etter mange års innsats ble tarmscreeningprogrammet offisielt åpent på 22. august. Målet med tarmscreeningen er å oppdage tarmkreft tidlig slik at færre skal dø av tarmkreft. 
Tarmscreening er i gang i Norge, her er hva du bør vite
bilde
2. september 2022

200 000 kvinner i Norge har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer

Den årlige #sjekkdeg-kampanjen starter 1. september, med mål om å få økt deltagelse i Livmorhalsprogrammet.
200 000 kvinner i Norge har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer
bilde
26. august 2022

HEAL inngår samarbeid med Kreftforeningen

IHS støtter Kreftforeningen med 5 kroner per måned fra hver Pluss-medlemskap (abonnement) for å bidra til kreftforskningens arbeid.
HEAL inngår samarbeid med Kreftforeningen
bilde
20. august 2022

Hvordan man bruker appen mest effektiv

HEAL har mange moduler og vi vil hjelpe deg med å finne den mest effektiv veien til å bruke appen.
Hvordan man bruker appen mest effektiv
bilde
13. august 2022

Hudkreft er den eneste krefttypen som kan sees tydelig på huden

Hudkreft er den eneste krefttypen som kan sees tydelig på huden.
Hudkreft er den eneste krefttypen som kan sees tydelig på huden
bilde
10. juni 2022

Sol – vår venn og vår fiende

Vi gleder oss til å gå ut og nyte sol og varme i sommeren. Det er mye man kan gjøre selv for å forebygge hudkreft og beskytte hud fra for tidlig aldring. 
Sol – vår venn og vår fiende
bilde
6. august 2022

Ny versjon - Overvåk føflekker m.m.

Ny versjon av HEAL - Overvåk føflekker m.m.
Ny versjon - Overvåk føflekker m.m.
bilde
24. juni 2022

Midtsommer er over, velkommen ferietid!

De fleste funksjoner er gratis – denne gangen vil vi minne om noen Premium-funksjoner
Midtsommer er over, velkommen ferietid!
bilde
17. juni 2022

Kreftforeningen vil kjøpe huden din

Kreftforeningen gjør mye jobb for å spre budskap om hvordan hudkreft forebygges. I rammen av sommerkampanjen «Ingen brunfarge er verdt å få hudkreft for» ber Kreftforeningen oss alle å hjelpe med å spre det gode budskapet.
Kreftforeningen vil kjøpe huden din
bilde
3. juni 2022

Hvordan kan man få orden i medisinske dokumenter?

I HEAL-modulen «Dokumentarkiv» kan du lagre alle dine helserelaterte dokumenter i digital form slik at du vet nøyaktig hvor du bør se etter dem ved behov. 
Hvordan kan man få orden i medisinske dokumenter?
bilde
27. mai 2022

Symptomer som kan hjelpe å oppdage kreft tidlig

Veldig kort om noen uspesifikke symptomer man må legge merke til. Man bør følge med hvordan de utvikler seg, ikke glem å faktisk gjøre det og sjekk helsetilstanden hos din lege.
Symptomer som kan hjelpe å oppdage kreft tidlig
bilde
20. mai 2022

Tvungen trening ved kreftsykdom!

Bjørn Einar Romøren om dokument-modulen i appen HEAL.
Tvungen trening ved kreftsykdom!
bilde
17. mai 2022

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen, Norge!
Gratulerer med dagen!
bilde
6. mai 2022

Har du prøvd medisinfunksjonene?

Medisinmodulen har flere funksjoner - her blir de beskrevet.
Har du prøvd medisinfunksjonene?
bilde
29. april 2022

Fordeler med Premium og rabatt ut mai - 40%

De fleste funksjoner er gratis – denne gangen vil vi minne om noen Premium-funksjoner
Fordeler med Premium og rabatt ut mai - 40%
bilde
15. april 2022

God påske - med egg

De helsemessige fordelene og ulempene av sjokoladeegg og vanlige egg.
God påske - med egg
bilde
22. april 2022

En er null, og to er ti!

Bjørn Einar Romøren om familie-modulen i appen HEAL.
En er null, og to er ti!
bilde
8. april 2022

HEAL nå også for familie med barn

Appen HEAL har nå fått funksjoner for familie med barn.
HEAL nå også for familie med barn
bilde
1. april 2022

Det er en grunn til at de ikke gir deg cellegift på SPA!

Bjørn Einar Romøren om sin vei til fysisk trening etter kreftsykdom
Det er en grunn til at de ikke gir deg cellegift på SPA!
bilde
26. mars 2022

Magefett – hvor farlig er det?

Mange irriterer seg over noen kilo for mye eller synes de har litt ekstra fett enkelte steder som de gjerne skulle blitt kvitt.
Magefett – hvor farlig er det?
bilde
18. mars 2022

Den viktige kommunikasjonen mellom lege og pasient

God kommunikasjon mellom lege og pasient er alfa og omega for resultatet av en medisinsk behandling. 
Den viktige kommunikasjonen mellom lege og pasient
bilde
11. mars 2022

Fra cellegift til Mesternes Mester

Bjørn Einar Romøren: Fra cellegift til Mesternes Mester!
Fra cellegift til Mesternes Mester
bilde
2. februar 2022

Podcast om Svein, kreftoverlever og HEAL-gründer

I Kreftkompassets episode 58 kan du høre om historien om HEALs med-gründer og kreftoverlever Svein Sørmo.
Podcast om Svein, kreftoverlever og HEAL-gründer
bilde
4. mars 2022

Ny oppdatering av appen

HEAL forbedres hele tiden - mye nytt i den nyeste versjonen.
Ny oppdatering av appen
bilde
25. februar 2022

Dagbok for det viktige i livet

Børn Einar Romøren skriver om ansvar for egen utvikling i idrett og ansvar om sin egen helse.
Dagbok for det viktige i livet
bilde
4. februar 2022

Livet er ofte tøft i perioder

Livet er ofte tøft i perioder, så hvorfor ikke bruke teknologien til å gjøre det litt lettere for seg selv??
Livet er ofte tøft i perioder
bilde
3. februar 2022

Hvorfor er det viktig å følge med hvordan man bruker medisiner?

Riktig bruk av medisiner er avgjørende for å oppnå optimale behandlingsresultater.
Hvorfor er det viktig å følge med hvordan man bruker medisiner?
bilde
11. februar 2022

Tips for å søke helseinformasjon på nettet

Hva gjør du når et helseproblem har dukket opp? De fleste søker informasjon på nett, og andelen som bruker internett som kilde til medisinsk informasjon øker stadig. Dessverre er ikke gode digitale ferdigheter ensbetydende med kunnskap om hvordan informasjonskilder bør vurderes. 
Tips for å søke helseinformasjon på nettet
bilde
18. februar 2022

Hva bør man vite om interaksjoner mellom legemidler

Du kan redusere risikoen for mulig skadelige legemiddelinteraksjoner og bivirkninger med litt kunnskap og sunn fornuft.
Hva bør man vite om interaksjoner mellom legemidler
Last ned nå og bruk HEAL helt gratis!
Google-Play
Apple-store
Web
banner3
last%20ned