Hvorfor er det viktig å følge med hvordan man bruker medisiner?

Hvorfor er det viktig å følge med hvordan man bruker medisiner?

Riktig bruk av medisiner er avgjørende for å oppnå optimale behandlingsresultater.

Ved bruk av kreftmedisiner varierte andelen pasienter som tar medisinene riktig mellom 15 % og 97% i ulike studier.

Riktig bruk av medisiner er avgjørende for å oppnå optimale behandlingsresultater. Undersøkelser viser at pasienter ikke alltid tar medisinene slik legen har forskrevet.

Etterlevelse (fra engelsk compliance og adherence) er et begrep som beskriver i hvilken grad pasienter er enige med og følger legens råd om legemiddelbruk – tar medisiner til riktig tid, i riktig dose, på en riktig måte og fullfører behandlinger. Tall på hvilken grad pasienter unnlater å følge legens forskriving varierer. Det er avhengig av diagnose, sykdomsforløpet, legemiddelgruppe, antall medisiner og dosering. Undersøkelser har vist at etterlevelse ved langtidsbehandling er mellom 17% og 80% i de ulike studiene, gjennomsnittlig rundt 50%. Under akutte og kortvarige sykdommer er etterlevelse høy, men den går ned hvis sykdom er kronisk og symptomfri, for eksempel høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Komplisert og hyppig dosering og flere medisiner forverrer etterlevelse.

For å beskrive etterlevelse bruker man prosent av legemiddel dosene som er inntatt og dette kan variere fra 0 til 100% eller mer. Høy etterlevelse defineres med inntak av >80% av legemiddeldosene.

Andelen pasienter med høy etterlevelse varierer ved bruk av forskjellige medisiner. En norsk studie (2012) viser at ved bruk av medisiner fra forskjellige grupper varierte andelen pasienter med høy etterlevelse mellom 21 % og 80 % i de ulike studiene.

Årsaken til dårlig etterlevelse kan være bevisste eller ubevisste. Blant de bevisste årsakene dominerer frykt for bivirkninger, som medfører at pasienten reduserer dosen eller unngår å ta legemidlet. Hyppigste årsak til ubevisst dårlig etterlevelse er at pasienten glemmer å ta legemidlet eller tar den på en feil måte. Konsekvenser av nedsatt etterlevelse kan være at forventet resultat av behandling er ikke nådd. I noen tilfeller kan konsekvensene være svært alvorlige. For eksempel dårlig kontroll på diabetes kan føre til alvorlige komplikasjoner som nyreskade, nevropati, hjerneslag og hjerteinfarkt. For å velge riktig behandlingsstrategi, er det viktig for legen å forstå om utilstrekkelig behandlingsresultat er forårsaket av redusert etterlevelse.

Orale legemidler blir stadig mer brukt til å behandle kreft i hjemmemiljøet i siste årene. I tillegg trenger kreftpasienter ofte flere forskjellige medikamenter med komplekse doseringsregimer. Mulighet for at medisiner mot kreft kommer ikke til å brukes riktig øker. Antagelsen at alvorligheten av kreftsykdommen skal øke etterlevelse, har vist seg å være usann. Ved bruk av kreftmedisiner varierte andelen pasienter med høy etterlevelse mellom 15 % og 97% i de ulike studiene. Studier viser at lav etterlevelse fører til dårligere utfall, økt legebesøk, høyere sykehusinnleggelse, lengre sykehusopphold, sykdomsforverring og økt dødelighet.

Med HEAL får du blant annet:

 • Daglige påminnelser om dine medisininntak, på telefon eller annen enhet som f.eks. PC.
 • Oversikt over beholdning for dine medisiner.
 • Kontroll av interaksjoner mellom medisiner du tar.
 • Tilgang til liste over medisiner som er godkjent i Norge, med søkefunksjon.
 • Enkel tilgang til bilde av medisin.
 • Enkel tilgang til pakningsvedlegg for hver medisin.
 • Tilgang til din medisinhistorie fra f.eks. din smarttelefon.

Disse funksjonene kan øke etterlevelse slik at du får maksimal ut av din behandling. Dette er spesielt viktig for deg som kreftpasient, da alle egentiltak som virker i positiv retning er svært viktig.

Husk:

 • Resultatet av behandlingen er avhengig av hvor nøyaktig du bruker medisiner.
 • Bruk alle reseptbelagte medisiner nøyaktig slik legen din har forskrevet.
 • Les og oppbevar pakningsvedlegget slik at du kan lese det igjen dersom du er usikker.
 • Nesten alle medisiner har bivirkninger, men ikke alle brukere opplever det. Jo mer alvorlig er sykdom, jo høyere aksept for bivirkninger. Legen din har foretatt fordeler og risikovurderinger og konkludert med at den forventede fordelen oppveier den potensielle risikoen.
 • Hvis du mistenker noen bivirkning eller du kjenner at medisinen ikke fungerer, må du kontakte legen din. Ikke slutt å bruke medisiner uten å snakke med legen. Det kan påvirke utfallet av sykdommen din.
 • Advarsler og alarmer kan bidra til å forbedre den pålitelige rutinen for bruk av medisiner, slik at du ikke går glipp av noen dose.
 • Registrering av medisiner du tar gjør kommunikasjonen med lege eller farmasøyt enklere i tilfelle du får problemer med medisiner.
 • Jo mer du forstår sykdommen og behandlingen din, desto bedre kan du følge behandlingen og legens råd.
Del på: facebook twitter