Hvordan man bruker appen mest effektiv

Hvordan man bruker appen mest effektiv

HEAL har mange moduler og vi vil hjelpe deg med å finne den mest effektiv veien til å bruke appen.

HEAL har mange moduler og vi vil hjelpe deg med å finne den mest effektiv veien til å bruke appen. I dette nyhetsbrevet skal vi vise kort hvordan å bruke menyen, få oversikt og snarveier til det du bruker oftest.

Menyen

Dette er utgangspunktet for å finne alt det du trenger:

  • Her er tilgang til alle modulene og funksjonene i appen, noen moduler har en egen undermeny
  • Sannsynligvis vil du bruke bare de modulene som er viktig for deg. Du kan velge å gi stjernemarkering til de du kommer til å bruke, og de vil vises først, mens de uten stjerne kommer til slutt.

Hjem

Siden Hjem gir en snarvei til de fire funksjonene i appen som du bruker oftest, så du slipper å gå via hovedmeny og undermeny. Velg innstillinger nederst til høyre og trykk og dra på funksjoner for endre plassering og hvilke som skal være med.

Siste målinger

Du kan beskrive og lagre flere symptomer, målinger, dagsform og næring i HEAL og denne siden gir en enkel oversikt over det du har lagt inn:

  • Se et kort sammendrag av siste utvikling for hver type måling
  • Se liste med alt som er lagt inn: Type måling, tidspunkt og verdi
  • Denne informasjonen fungerer også som en snarvei for å komme deg raskt frem til de funksjonene du faktisk bruker, så slipper du å lete deg frem i hovedmenyen og undermeny

Helserapport

Du kan lage en helserapport som et PDF-dokument som du kan sende via epost til andre, som helsepersonell.

Helserapporter består av de målinger/symptomer du velger å inkludere, innenfor det tidsrommet du ønsker. Rapporten er kryptert og du må dele en kode med mottageren.

Se introduksjonsvideo! youtube-screenshot

Del på: facebook twitter