Hva bør man vite om interaksjoner mellom legemidler

Hva bør man vite om interaksjoner mellom legemidler

Du kan redusere risikoen for mulig skadelige legemiddelinteraksjoner og bivirkninger med litt kunnskap og sunn fornuft.

Omsetning av reseptbelagte legemidler øker hvert år. Økning skyldes økt forbruk og nye og dyrere preparater. Medisinbruken øker stigende med alderen, det er også de eldste som sliter med flere sykdommer som bør behandles med flere medisiner samtidig og langvarig. I 2020 ble det solgt i Norge reseptfrie legemidler for omtrent 3,5 milliarder kroner. Mest blir brukt for å behandle enkle plager, som luftveisplager, mage- og tarmplager, smerte og feber, og dette brukes uten å snakke med legen.

Legemidler kan forbedre og redde livene våre. Legemidler mot høyt blodtrykk hjelper å unngå alvorlige komplikasjoner som hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Moderne blodsukkersenkende medisiner forebygger hjerte- og karsykdom, nyresvikt og øker livskvaliteten til pasienter med diabetes. Utvikling av nye legemidler hjelper å holde alvorlige sykdommer i sjakk og øke livskvalitet til kronisk syke betydelig. Dessverre virker ikke alltid legemidler bare på en positiv måte. Risiko for legemiddelrelaterte problemer (bivirkninger og interaksjoner) øker med antall legemidler man bruker. Eldre mennesker er spesielt sårbare, fordi organfunksjonene blir svekket med alderen.

Mer enn 40 prosent av eldre amerikanere tar regelmessig fem eller flere reseptbelagte legemidler, og nesten 20 prosent tar 10 eller mer, ifølge en 2020-rapport. Det ble dokumentert i en studie i Norge at legemiddelforskrivningen til personer over 70 år som ble lagt inn på en akuttmedisinsk avdeling økte fra 6 til 9,3 legemidler i snitt. Studier viser at de som tar 5 legemidler samtidig, har 50% sannsynlighet for å ha minst en interaksjon. For hvert nye legemiddel som legges til behandlingen øker sannsynligheten med 12%. Mange pasienter behandles av flere leger i tillegg til fastlegen, mange kjøper reseptfrie legemidler i apotek eller låner fra samboer uten legens råd. Det betyr at fastlegen ikke nødvendigvis vet alle medisiner pasient faktisk bruker.

Hvordan påvirker legemiddelinteraksjoner behandlingen din?

En legemiddelinteraksjon betyr en reaksjon mellom to eller flere legemideler. Det kan oppstå en interaksjon mellom et legemiddel og mat, drikke eller kosttilskudd. Noen kan være ufarlige, noen kan til og med være skadelige.

Interaksjon mellom to eller flere legemidler:

  • kan gjøre medisinen din mindre effektivt Eksempel: Effekten av blodtrykkssenkende medikamenter kan svekkes ved samtidig bruk av ikke-steroide betennelsesdempende legemidler, f.eks. diklofenak .
  • forårsake uventede bivirkninger eller Eksempel: Forkjølelsesmidler som ofte inneholder dekongestanter, som dekstrometorfan eller pseudoefedrin, kan forårsake skadelige økninger i blodtrykket når de tas samtidig med blodtrykkssenkende legemidler.
  • øke virkningen av et legemiddel. Eksempel: Blodfortynnende midler, som warfarin, og ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs), inkludert ibuprofen, som tas sammen kan øke risikoen for blødning. Dette er en kombinasjon som skal unngås.

Interaksjon mellom et legemiddel og mat eller drikke

Eksempler: Inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice øker virkning av statiner (brukes til å behandle høyt kolesterol). Hvis en person som bruker statin drikker mye grapefruktjuice, kan for mye av stoffet forbli i kroppen og øke risikoen for leverskade eller nyresvikt; absorbsjonen av tetrasyklin (antibiotika) kan reduseres når det brukes sammen med melkeprodukter.

Interaksjon mellom legemidler og alkohol

Visse medisiner, for eksempel sovemedisiner, beroligende medisiner og noe av antihisataminer bør ikke tas sammen med alkohol. Samtidig bruk med alkohol forårsaker tretthet og forsinkede reaksjoner.

Hva kan du gjøre?

  1. Du kan redusere risikoen for mulig skadelige legemiddelinteraksjoner og bivirkninger med litt kunnskap og sunn fornuft. Å lese pakningsvedlegg hver gang du bruker nye reseptfrie eller reseptbelagte legemidler og ta deg tid til å lære om medikamentinteraksjoner kan hjelpe å unngå legemiddelrrelaterte problemer.
  2. Hvis du oppdager at legemiddel du bruker har en interaksjon, kontakt legen din. Det kan være at interaksjonen er irrelevant og ingen handling er nødvendig. Det hende du skal få foreskrevet en alternativ medisin. Avbryt aldri en medisin du har fått foreskrevet uten å snakke med legen din først.
  3. Hvis du oppsøker mer enn én lege og tar flere forskjellige medisiner, må legene være klar over alle medisiner du tar.

Hvordan appen HEAL kan hjelpe deg

Du får varsler om medisininntak og interaksjoner mellom medisiner du bruker. Enkelt å legge medisiner til – bare skann strekkoden på pakningen.

Pakningsvedlegg til alle dine medisiner ligger i medisinskapet i appen. Pakningsvedlegg sammen med bildet avmedisinen er lett tilgjengelig og du kan lese den hver gang du er usikker på interaksjoner, bivirkninger etc.

Ved å bruke appen samles din medisinhistorikk – alle medisiner du FAKTISK har brukt med start- og stoppdato, inkludert de som du bruker ved behov. Du har det sist oppdaterte versjon av ditt medisinforbruk alltid med deg på telefonen din og du kan enkelt vise det til helsepersonell når det er nødvendig.

medisiner

Kilder:

http://www.reseptregisteret.no/

https://www.fhi.no/hn/legemiddelbruk/omsetning-utenom-apotek/reseptfritt-salg-av-legemidler-i-2020/

https://lowninstitute.org/projects/medication-overload-how-the-drive-to-prescribe-is-harming-older-americans/

https://www.farmatid.no/artikler/nyheter/okende-polyfarmasi-blant-eldre

Del på: facebook twitter