Sjekk deg
IMG_0502
Inara Rubene
Lege med erfaring innen klinisk forskning, familiemedlem av kreftoverlevende.
IMG_0502
Inara Rubene
Lege med erfaring innen klinisk forskning, familiemedlem av kreftoverlevende.

200 000 kvinner i Norge har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer

Ifølge Kreftregisteret, har 316 145 personer i hele befolkningen kreft i sin sykdomshistorikk per 31.12.2021. Rundt 4 av 10 nordmenn fått minst én kreftdiagnose før fylte 80 år. Det betyr at sjansen for å få kreft er ca 40% i løpet av livet.  I dag betyr ikke kreft lenger en snarlig dødsdom – stadig flere kreftsyke blir kreftfri, og de som har kronisk kreft (remisjon) lever lengre og har bedre livskvalitet enn tidligere.

Screening eller masseundersøkelse er systematisk undersøkelse av friske mennesker med sikte på å oppdage sykdommen eller førstadier før eventuelle symptomene oppstår.  Den viktigste fordelen ved screening er redusert dødelighet av sykdommen på grunn av tidlig oppdagelse. Noen screeningprogrammer, for eksempel livmorhalsprøve, kan oppdage celleforandringer (forstadier av kreft) som fjernes før det utvikler seg til kreft.

Norge har utviklet 3 nasjonale kreftscreeningprogrammer:
 • Livmorhalsprogrammet – screening mot livmorhalskreft for kvinner mellom 25 og 69 år
 • Mammografiprogrammet – screening mot brystkreft for kvinner mellom 50 og 69 år
 • Tarmscreeningprogrammet – screening mot tarmkreft for kvinner og menn fra 55 år blir innført i løpet av 2022
Livmorhalskreften er en av kreftformene som kan forebygges. Dessverre er det ikke alle som benytter seg av denne muligheten. 7 av 10 kvinner følger Livmorhalsprogrammet, 3 av 10 gjør det ikke.

Kreftforeningen i sin #sjekkdeg-kampanjen vil bidra til å nå kvinner som ikke tar prøven og vi vil gjerne hjelpe med å minne dere om Livmorhalsprogrammet og oppfordre kvinner til å benytte muligheten til å sjekke seg. Er du en mann og mener at dette ikke angår deg? Kvinnehelse er alles helse! Snakk med din kone, mor eller datter, hvis de er mellom 25 og 69 år, spør om de har tatt livmorhalsprøven!

Infeksjon med en høyrisiko HPV (humant papillpmavirus) - dette er en type kan forårsake livmorhalskreft, skjede og ytre kjønnsorganer hos kvinner, penis hos menn, og endetarm og svelg hos begge kjønn. I Norge er HPV-vaksine innført i barnevaksinasjonsprogrammet både til jenter og gutter på 7. klassetrinn, fordi de beste resultater oppnås hvis man får vaksine før seksuell debut. Kombinasjon av HPV vaksine og regelmessig screening er den beste måte for å redusere risikoen for å få livmorhalskreft.
hos-gynokologen
Kort om livmorhalsprøve
 • Nytteverdi av screening er bevist i kliniske og epidemiologiske studier
 • 9 av 10 av kvinner som dør av livmorhalskreft har aldri eller veldig sjelden tatt livmorhalsprøve
 • Innkalling til livmorhalsprøven betyr ikke at det er mistanke om kreft, prøven skal bidra til tidlig oppdagelse av sykdommen og det er friske mennesker som testes 
 • Screening vil hjelpe å oppdage kreft FØR symptomene oppstår og redusere sjansen å dø av kreft
 • Man må ikke huske testdato, man får påminnelse hvert tredje år (mellom 25 og 33 år) og hvert femte år (over 34) 2 måneder før det har gått 3 eller 5 år
 • Prøven kan tas hos fastlege, gynekolog og i noen tilfeller hos jordmor
 • Livmorhalsprøve tas fra underlivet, det kan være litt ubehagelig, men ikke vondt
 • Har man symptomer mellom prøver (f.eks. blødning, smerter eller blødning under samleie utflod fra skjeden etc.), skal fastlegen kontaktes uavhengig av alder og når siste prøve ble tatt
 • Man må ta livmorhalsprøve selv om man er HPV-vaksinert
 • Verken prøven selv, eller behandling av eventuelle celleforandringer reduserer evnen til å bli gravid
 • Alle kvinner, inkludert lesbiske og bifile, behøver å ta livmorhalsprøve
 • Ikke-binære og transmenn som har livmorhals og er mellom 25 og 69 år skal ta livmorhalsprøve
 • Prøvesvaret får man fra fastlegen eller fra den som tok prøven
Man kan gjøre mye for sin egen helse. Husk - kvinner som tar livmorhalsprøve regelmessig reduserer risikoen for å få livmorhalskreft med mer enn 80 prosent. Jeg har tatt min livmorhalsprøve før ei uke siden 🙂

Les mer om Livmorhalsprogrammet: https://kreftforeningen.no/forebygging/screening-og-masseundersokelser/livmorhalsprogrammet/

Bildet i toppen er fra Kreftforeningen.
Del på:
facebook
twitter