Ny funksjon: Ukeplan

Ny funksjon: Ukeplan

Ukesplan er for deg som trenger enkelt å sette opp ukentlige gjøremål.

Denne uken lanserte vi en ny funksjon: Ukeplan (mine oppgaver). Denne funksjonen er for deg som trenger å sette opp ukentlige gjøremål. Det kan være at du har fått beskjed av fysioterapeuten om å gjøre øvelser eller du er i en behandling som krever visse oppgaver, eller kanskje du bare vil sette opp en helt egen ukeplan.

Ukeplanen gir følgende fordeler:

 • Enkelt å opprette en plan for en uke
 • Få oversikt over alle oppgaver du må gjøre på ukentlig basis via kalenderen
 • Enkelt å opprette ny ukesplan, bruk eksisterende plan som utgangspunkt for senere uker
3 telefoner med ukeplanskjermbilder

Du bruker ukeplanen på følgende måte:

 • Velg Ukeplan (mine oppgaver) i menyen
 • Opprett en gruppe for en type oppgaver du trenger å gjøre:
  • Trykk på grønn + knapp
  • Skriv inn en tittel og beskrivelse
  • Har du flere typer grupper, så kan du velge en farge slik at du lettere kan skille dem i listen av grupper
  • Velg hvilken uke dette gjelder, en gruppe oppgaver er for en uke
 • Legg til oppgaver i denne gruppen:
  • I gruppen, trykk på grønn + knapp
  • Skriv in en tittel og beskrivelse
  • Velg ukedag
  • Du kan også velge tidspunkt om dette trengs
  • Om nødvendig kan du også sette opp en påminnelse for oppgaven et visst antall minutter før den må utføres
 • Flytt på oppgaver innen en gruppe ved å dra og slippe den
 • Se, endre og slette en oppgave ved å trykke på den. Ikonet for å slette er øverst til høyre
 • Når du har satt opp alle oppgavene for en gruppe, så duplisere gruppen til så mange uker som du trenger å gjøre oppgavene.
 • Til slutt overfører du grupper til kalenderen.
  • Velg en gruppe
  • Trykk på 3-punkter-ikonet øverst til høyre
  • Velg «Overfør til kalenderen»
 • I menyen finner du kalenderen. Her vil du kunne se alle oppgavene, og annet (som medisiner du kanskje trenger å ta). Kalenderen vil også gi deg varsling om å gjøre oppgaven hvis du har valgt dette. Du kan her også sett oppgaven som utført.

Vi jobber stadig med å forbedre appen og lanserer ny versjon ca en gang i måneden. Av og til er mindre endringer og forbedringer som ikke er så synlige for deg, og av og til har vi nye funksjoner eller større forbedring av eksisterende funksjoner.

Sørg for at du har den siste versjon! Eller har du ikke lastet ned appen? Last ned / oppdater HEAL her

Vi gir oss aldri på HELSE! 😊

Del på: facebook twitter