Mat og drikke kan endre hvordan medisinene virker

Mat og drikke kan endre hvordan medisinene virker

Interaksjoner mellom mat og legemidler et vanlig skjult problem.

Interaksjoner mellom mat og legemidler er et vanlig skjult problem som oppstår i klinisk praksis. Interaksjonene mellom naturprodukter og legemidler er basert på de samme prinsippene som legemiddelinteraksjoner. Flere frukter og bær inneholder stoffer som påvirker enzymer involvert i legemiddels metabolisme. Grapefrukt er det mest kjente eksemplet, men også appelsin og pomelo inneholder midler som hemmer enzymet i legemiddelmetabolismen. La oss se på noen matvarer man må være oppmerksom på når man tar spesifikke medisiner.

Grapefrukt

Grapefrukt eller grapefruktjuice kan påvirke hvordan visse legemidler blir omsatt i kroppen og det skjer gjennom enzymene som nedbryter medisiner. Konsentrasjon av medisinen øker i blodet, samt økes risikoen for bivirkninger eller effekten av medisiner endres.

Hvis vanlig kosthold inkluderer grapefrukt eller grapefruktjuice og man har fått foreskrevet en medisin som er påvirket av grapefrukt, man må snakke med fastlegen din eller farmasøyten. Ikke slutt å ta medisinen, slutt med grapefrukt inntil du snakker med legen. Noen eksempler:

 • Statiner er medisiner som senker kolesterolnivået i blodet. Ikke drikk grapefruktjuice hvis du bruker simvastatin. En annen medisin i denne gruppe, atorvastatin (Lipitor), er den mest brukte reseptpliktige medisinen i 2022. Atorvastatin har interaksjon med grapefruktjuice, hvis man drikker mer en 1 liter. Ett glass av og til skader ikke. Andre statiner har ikke interaksjon med grapefrukt.

 • Kalsiumkanalblokkere er medisiner som blokkerer kalsiumkanaler i hjertet eller blodårene. De brukes som en del av behandlingen av høyt blodtrykk (hypertensjon) og hjertesykdom. Grapefruktjuice interagerer med følgende kalsiumkanalblokkerne og øker nivået av medisinen i blodet: amlodipin (Norvasc), lerkanidipin (Zanidip), nifedipin (Adalat). Søk råd fra apoteket eller legen din hvis du ønsker å inkludere grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt. Kalsiumkanalblokker diltiazem (Cardiazem) påvirkes ikke av grapefruktjuicen.

 • Blodfortynnende midler (antikoagulanter) er medisiner som bidrar til å forhindre blodpropp hos personer med høy risiko for alvorlige tilstander som hjerneslag og hjerteinfarkt. Ikke drikk grapefruktjuice hvis du tar warfarin (Marevan). Det kan øke effekten av warfarin på blodet ditt, slik at du blør lettere. Det er tryggere å drikke grapefruktjuice hvis du tar antikoagulanter av nyere generasjon - rivaroksaban (Xarelto), dabigatran (Pradaxa), apiksaban (Eliquis) eller edoksaban (Lixiana)

 • Blodplatehemmende medisiner forhindrer at blodplater (trombocytter) kleber seg sammen, danner blodpropper og forårsaker hjerteinfarkt og slag. Ikke drikk grapefruktjuice hvis du tar blodplatehemmeren clopidogrel (Plavix), konsentrasjon av medisinen kan reduseres. Du trenger ikke å unngå grapefrukt hvis du tar lavdose aspirin. Noen medisiner som brukes til behandling av kreft og flere andre medisiner (totalt 150+) kan interagere med grapefrukt. Risikoen for å oppleve effekten av en legemiddelinteraksjon med grapefrukt kan variere mye fra person til person og fra medisin til medisin. Får å oppnå det beste behandlingsresultatet er det bedre å være forsiktig. Den beste måten å ta medisinen på er med et eller halvt glass vann. Det hjelper å svelge og gjør opptak av virkestoffet lettere. Er det mulig å ta medisin med andre væsker som melk, kola eller kaffe?

melk

Melk

Kalsiumet i meieriprodukter kan forstyrre hvordan disse medisinene absorberes av kroppen og de kan være mindre effektive enn beregnet. Studier viser at melk påvirker absorpsjon av flere medisiner. Noen medisiner skal ikke tas sammen med meieriprodukter:

 • tetrasykliner er en klasse antibiotika som brukes for å behandle en rekke infeksjoner, inkludert luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og hudsykdommer (doksycyklin, Doxylin). Hvis kroppen ikke absorberer så mye av dosen som nødvendig, kan det hende at infeksjonen ikke behandles effektivt. For å unngå denne interaksjonen, bør man ta tetracykliner minst 1 time før eller 2 timer etter noen meieriprodukter.
 • fluorokinoloner er en klasse antibiotika som brukes for å behandle luftveisinfeksjone og urininfeksjoner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin). For å unngå denne interaksjonen, bør man ta tetracykliner minst 2 time før eller 4 timer etter noen meieriprodukter.
 • bisfosfonater er en gruppe legemidler som brukes til å forebygge eller til å behandle beinskjørhet (osteoporose), for eksempel risendronsyre (Actonel, Optinate), alendronsyre (Fosamax, Binosto), ibandronsyre (Bonviva), zolendronsyre (Aclasta). Redusert absorbsjon kan sette deg i større risiko for benbrudd. Dette er grunnen til at du må skille dosen din for å unngå denne interaksjonen. Bisfosfonater tas vanligvis om morgenen på tom mage. Med alendronsyre og risedronat må du vente minst 30 minutter før du inntar noen meieriprodukter. Med ibandronsyre må du vente minst 60 minutter.
 • jernmedikamenter inneholder jern og brukes til behandling av jernmangel. Har man ikke nok jern i kroppen, kan det føre til jernmangelanemi. Jerntilskudd brukes for å gjenopprette jernnivået. Kalsiumet i meieriprodukter kan hindre absorbsjon fra medisinen din. Derfor det anbefales å vente minst 2 timer etter inntak av meieriprodukter før man tar ne jernmedikament.
 • skjoldbruskkjertelhormoner er hormoner som dannes skjoldbruskkjertelen. Spesielt levotyroksin har vist seg å interagere med meieriprodukter, noe som fører til at mindre av medisinen absorberes. Dette betyr at man kanskje ikke får nok skjoldbruskkjertelhormon fra dosen sin, noe som kan føre til at man opplever hypotyreosesymptomer (f.eks. tretthet, vektøkning, forstoppelse). Skjoldbruskkjertelmedisiner bør tas på tom mage - 30 til 60 minutter før frokost. Du bør imidlertid vente 4 timer før du spiser kalsiumrik mat, som meieriprodukter.

Cola

Cola er blant de mest brukte drikkene i verden. Det finnes rapporter om interaksjoner mellom cola og noen medikamenter. En studie analyserte alle rapportene om interaksjoner av legemidler og cola. Surhet og koffein er de to faktorer som bidrar til interaksjoner mellom cola og ulike legemidler. Det er vist at serumkonsentrasjoner av metotreksat, klozapin (antipsykotika), karbamazepin, fenytoin (antiepileptika) og ibuprofen (smertestillende) økte etter bruk av cola; disse interaksjonene kan være toksiske. Effektivitet av litium, warfarin (Marevan) ble redusert når de ble tatt sammen med cola. Serumkonsentrasjoner av erlotinib (kreftmedisin) og medisiner mot soppinfeksjon (for eksempel, itrakonazol, posakonazol og ketokonazol) har vist seg å øke når disse legemidlene ble tatt sammen med cola. Cola fører til interaksjoner med en rekke andre legemidler, derfor et glass vann er mye bedre valg enn et glass cola når det gjelder medisiner.

Kaffe, te, juice

Kaffe, te og juice inneholder forskjellige ingredienser (f.eks. koffein) som kan påvirke opptaket av virkestoffet i medisin. Vann inneholder ikke ingredienser som kan forstyrre legemiddelabsorpsjonen.

Lakris

Lakrisrot brukes ofte som søtningsmiddel i godteri. Lakrisrot inneholder over 300 kjemiske forbindelser og flavonoider. Unngå lakrisrot hvis du tar vanndrivende midler, fordi det kan øke mengden kalium som skilles ut av kroppen. Lakrisrot kan også forstyrre Aldactone, en blodtrykksmedisin.

Man bør også unngå lakrisrot hvis sammen med Warfarin eller andre blodfortynnende midler. Lakris kan senke nivået av Warfarin i kroppen og svekke effekten.

Brokkoli, rosenkål, grønnkål, persille og spinat      

Disse grønnsaker er noen av de vanligste matvarene med mye vitamin K. Man bør være oppmerksom på hvor mye vitamin K man spiser, dersom man tar warfarin til å forebygge blodpropp. Det kan gjøre blodtynneren mindre effektiv og øke risikoen for en farlig blodpropp.

Alkohol

Sovemedisiner, beroligende medisiner og noe av antihisataminer (brukes mot allergi, for eksempel Zyrtec) bør ikke tas sammen med alkohol. Samtidig bruk med alkohol forårsaker tretthet og forsinkede reaksjoner.

Oppsummering

 • Det viktigste budskapet er - effekten av medisin er avhengig av flere faktorer, inkludert mat og drikke.
 • Les pakningsvedlegg alltid med oppstart av en ny medisin - da skal du vite nøyaktig om hvordan DIN medisin skal tas.
 • Ta disse instruksjonene på alvor, det er ikke vanskelig følge dem og det hjelper å oppnå den beste behandlingsresultat.
 • Ta medisiner sammen med vann. Vannet ikke inneholder aktive kjemiske substanser og aldri skal forårsake uønskede effekter.
 •  Vanligvis bør legemidler tas på tom mage ca en time før et måltid, eller 2 timer etter et måltid - sånn unngår man uønskede interaksjoner med mat og drikke som kan påvirke effekten av virkestoffet.
 • Ikke alle medisiner kan tas på et tom mage - medisiner som kan irritere magen bør tas sammen med mat eller melk, for eksempel ibuprofen og diklofenak, prodenisolon og deksametason. 
 • Medisinbibliotek i HEAL appen gjør tilgang til alle pasientvedlegg enkelt. Du har dem alltid med deg i din telefon.
Skjermbilder for å finne pakningsvedlegg
Del på: facebook twitter