Kostholdseksperter mener at moderat kaffeforbruk har klare helsemessige fordeler

Kostholdseksperter mener at moderat kaffeforbruk har klare helsemessige fordeler

Norge helt i verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking. Ca 74% av befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er Norge helt i verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking. Ca 74% av befolkningen over 18 år drikker kaffe daglig og gjennomsnittlig kaffekonsum blant kaffedrikkere er i snitt 5,5 kopper per dag.

Oftest drikker vi en eller to kopp kaffe på morgenen for å få energi og muntre seg opp, noen går rund med kaffekopp på kontoret hele dagen.  Noen kan ikke sove etter å ha drukket mye kaffe på kvelden, andre føler ikke at kaffe påvirker søvnen. Det er mange myter om kaffen, men en ting alle er enige om er at kaffe inneholder mange biologisk aktive stoffer som har bestemte helseeffekter.  Det best kjente er koffein og flere studier har studert nettopp dette stoffet. Andre viktige ingredienser er antioksidanter. Studier viser at antioksidanter beskytter oss mot flere sykdommer og påvirker helsen i en positiv retning. Det er ikke mulig å si med stor sikkerhet hvilke stoffer i kafeen forårsaker de forskjellige helseeffektene. (Les mer)

Den sunneste måten å lage kaffen

Den sunneste måten å lage kaffen er varmbrygget og svart, uten sukker eller søtstoffer. Det krever en viss mengde varme for å trekke ut antioksidanter fra bønnen. En kopp har nesten ingen kalorier eller karbohydrater, ikke noe fett, og inneholder lite natrium. Svart kaffe har også mikronæringsstoffer, inkludert kalium, magnesium og niacin.

Hva vet vi om helseeffektene kaffe forårsaker?

De fleste studiene om kaffe er observasjonsstudier hvor forskere bruker allerede eksisterende data fra helseregistre eller befolkningsundersøkelser. Flere faktorer, inkludert kaffetype, kan påvirke resultatet, derfor resultatene skal tolkes med forsiktighet. Likevel, en ny spørreundersøkelse viser at 62% av europeiske kostholdseksperter mener at moderat kaffeforbruk har klare helsemessige fordeler.

Kvinne heller kaffe
 • Positiv effekt på nyresykdommer
Vanlig kaffeforbruk, sammenlignet med ingen kaffeforbruk, er forbundet med en lavere forekomst av kronisk nyresykdom, høyere kaffeinntak var forbundet med lavere risiko for akutt nyreskade.
 • Positiv effekt på hjerte- og karsykdommer
Forskerne i Storbritannia konkluderte med at kaffedrikkere uten hjerte- og karsykdommer (medianalderen var 57 år) som rapporterte vanlig daglig inntak (2-3 kopper per dag) viste signifikant redusert risiko (9-15%) for arytmier, koronar hjertesykdom, hjerte- og karsykdommer, hjertesvikt og død uansett årsak over 10 år. Moderate kaffedrikkere (2-3 kopper per dag) med eksisterende hjerte- og karsykdom, sammenlignet med ikke-kaffedrikkere, viste seg å ha redusert risiko for død over 10 år, ingen økt risiko for arytmi. Brygget malt kaffe og pulverkaffe (separat undersøkelse), forårsaket lignende reduksjon i forekomst av hjerte- og karsykdommer og dødelighet over 10 år.
 • Med 30% redusert dødelighet av alle årsaker, kreftrelatert og kardiovaskulær

I en stor studie sammenlignet forskere effekten av sukkersøtet, kunstig søtet og usøtet kaffe på dødelighet hos 171 616 deltakere. Data viser at de som drakk omtrent 2-3 kopper usøtet eller sukkersøtet kaffe per dag (i motsetning til kunstig søtet) hadde lavere dødsrate enn de som ikke drakk kaffe. Dødeligheten av alle årsaker, kreftrelatert og kardiovaskulær dødelighet ble redusert med 30 % hos de som drakk kaffe hver dag, uavhengig av sukker. Fordeler med kaffe ble observert på tvers av typer, inkludert malt,pulverkaffe og koffeinfrie typer.Disse effektene ble ikke funnet blant personer som drakk kaffe med kunstig søtningsmiddel; forskerne antyder at dette resultatet kan være påvirket av høyere forekomst av hypertensjon og fedme i denne pasientgruppen.

 • Positiv effekt på legemiddelresistent epilepsi

En fersk studie fant en signifikant sammenheng mellom kaffeforbruk og antall anfall rapportert i løpet av det siste året. Pasienter som rapporterte moderat kaffeforbruk (4 kopper per uke til 3 kopper per dag) hadde det laveste antallet av anfall.

 • Økt fettforbrenning ved trening

Å drikke sterk kaffe en halvtime før aerobic trening øker fettforbrenningen, ifølge en ny studie. Funnene viser at effekten av koffein er større hvis treningen gjøres på ettermiddagen i motsetning til om morgenen. Koffein økte også treningsintensiteten med 11 % om morgenen og 13 % om ettermiddagen.

 • Økning av totalt kolesterol

En norsk studie viser at 3-5 kopper espresso hver dag forårsaker signifikant økning av totalt kolesterol (TK) hos både menn (0,16 mmol/l) og kvinner (0,09 mmol/l) sammenlignet med de som ikke drakk espresso daglig. Imidlertid var TK-nivåene høyere hos menn enn hos kvinner. 6 eller flere kopper koket eller presset kaffe var også forbundet med forhøyet TK hos begge kjønn - med 0,23 mmol/l hos menn og 0,30 mmol/l hos kvinner; 6 eller flere kopper filtrert kaffe per dag var forbundet med en økning av TK på 0,11 mmol/l kun hos kvinner.

 • Økt dødelighet hos pasienter med alvorlig høyt blodtrykk

Personer med alvorlig hypertensjon som drikker to eller flere kopper kaffe om dagen har høyere risiko for død av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med de som ikke drikker kaffe, antyder data fra en populasjonsbasert studie i Japan.

Oppsummering

 • Daglig kaffeinntak bør betraktes som en del av et sunt kosthold.
 • Den sunneste måten å lage kaffen er varmbrygget og svart, uten sukker eller søtstoffer.
 • Har du ingen hjerte- og karsykdommer, daglig moderat kaffeforbruk (2-3 kopper per dag) kan redusere risiko for disse sykdommer
 • Kaffe bør ikke frarådes hos pasienter med hjerte- og karsykdom og arytmi; kaffe øker ikke risikoen for arytmi, tvert imot, det ble observert overlevelsesgevinst hos pasienter med arytmi (1-2 kopper per dag).
 • Har du hjerte- og karsykdom, daglig moderat kaffeforbruk (2-3 kopper per dag) kan bidra til et lengre liv.
 • Fordeler med kaffe ble observert på tvers av typer, inkludert malt, pulverkaffe og koffeinfrie typer. Sannsynligvis det er ikke-koffein ingredienser som forbedrer overlevelse hos kaffedrikkere. Koffeinfri kaffe ikke reduserer risiko for arytmi.
 • Har man høyt kolesterol eller høyt blodtrykk (>160/100), bør man ikke drikke mer enn 1-2 kopper per dag.Del på: facebook twitter