Hva bør man vite om medisiner?

Hva bør man vite om medisiner?

Det er viktige spørsmål man bør stille legen eller farmasøyten for å bli godt informert om legemidler man tar.

Syntetiske eller naturlige, alle medisiner virker på kroppen. Det er alltid en sjanse for at de vil gi effekter som vi ikke ønsker. Når to eller flere legemidler tas samtidig, er det en sjanse for at de kan reagere med hverandre på enten en positiv eller negativ måte, noen vil oppleve bivirkninger. Legene vurderer nøye pasientenes helsetilstand og velger behandling som passer best. Men det er kun halvparten av suksessen. Pasient har også sitt ansvar -- følge legens råd (ta medisin nøyaktig som forskrevet - riktig medisin, riktig dose, til riktig tid, på en riktig måte og så lenge som nødvendig) og gi tilbakemelding, spesielt hvis det ikke går som planlagt. Nøkkelordene for å øke nytteverdien av medisinsk behandling og minimalisere risikoen er — godt samarbeid.

Enten man har fått foreskrevet en ny medisin eller man har tatt medisiner en stund, så er det viktige spørsmål man bør stille legen eller farmasøyten for å bli godt informert om legemidler man tar.  

Å lære om alternativer til den foreskrevne medisinen kan kanskje redusere kostnadene dine hvis en generisk versjon er tilgjengelig, eller et annet medikament kan ha færre bivirkninger. Noen medisiner må tas sammen for å være effektive, og andre medisiner kan være farlige å slutte å ta brått (f.eks. antidepressiva).  

Har du noen bekymringer om medisiner, spør legen eller farmasøyten. Det er anbefalt å lese pakningsvedlegg før man begynner en ny medisin. Det er ikke mange som gjør det, men det kan forebygge mulige problemer i framtiden. Som en start, her er noen spørsmål du skulle kunne svare om medisinene dine.

1. Hva er navnet på medisinen (både generisk og merkenavn)?

Det første godkjente legemidlet med klinisk bevist virkning kalles et originalpreparat og har et originalt navn som skrives på pakningen.

Etter patenttidens utløp kommer andre medisiner med det samme virkestoffet på markedet. De blir kalt generiske legemiddel og likeverdighet til det originale legemiddelet er bevist i en studie som kalles bioekvivalens studie. Flere produsenter kan produsere legemidler med det samme virkestoffet. Generisk navn skrives på pakningen og viser til virkestoffet eller den aktive ingrediensen.

Eksempel: Nexium (originalnavn), esomeprazol (virkestoff eller generisk navn); Viagra (originalnavn), sildenafil (generisk navn).

2. Hvorfor tar jeg denne medisinen? Hva heter tilstanden denne medisinen vil behandle?

Å forstå hvorfor et legemiddel er foreskrevet forbedrer kunnskapen om legemidlet og tilstanden det er foreskrevet for. Dette øker etterlevelse av behandlingen.

mann-tar-medisiner

3. Når og hvor ofte bør jeg ta medisinen?

Om du trenger å ta medisinen din på et bestemt tidspunkt av dagen avhenger av medisinen og tilstanden som behandles. For noen medisiner spiller det ingen rolle når du tar det, for andre er det viktig å ta til samme tid hver dag (f.eks. p-piller).

En studie viser at blodtrykksmedisiner er mer effektive hvis man tar dem om natten.

4. Tar jeg medisin før, med eller mellom måltider?

Det kommer an på medisinen man tar. Mat kan påvirke effekten av medisin. Vil man ha raskt effekt, er det gunstig å ta medisin på tom mage. Vann hjelper med å få tablett ned og det løses opp raskere. Noen antibiotika kan ikke tas sammen med melk. Man må følge instruksene i pakningsvedlegget.

5. Kan jeg dele eller knuse tabletter?

Ikke alle tabletter eller kapsler kan deles, det kan påvirke opptaket i kroppen og endre effekten. Man må lese pakningsvedlegget for å få denne informasjonen.

6. Hvor lang tid må jeg ta medisinen? Kan jeg stoppe hvis jeg føler meg bra?

Noen medisin skal tas begrenset tidsperiode (antibiotika), noen -- hele livet (blodtrykkssenkende medisiner, insulin). Noen medisiner skal stoppes gradvis med å redusere dose (f.eks. opioider, sterke smertestillende medisiner).

7. Er det noen matvarer eller drikker som skal unngås?

Visse matvarer kan påvirke negativt hvordan medisin virker. Grapefruktjuice, for eksempel, øker konsentrasjon av kolesterolsenkende medisinen atorvastatin i kroppen (forresten, det mest brukte legemiddelet i 2022).

2-telefoner-medisin-interaksjon

 

8. Er det noen legemiddelinteraksjoner man bør vite om?

Reaksjoner mellom to eller flere legemidler er vanlige, de kan gi bivirkninger eller redusere den gunstige effekten av legemidlet. Noen ganger kan interaksjonen fremme en gunstig effekt (f.eks. blodtrykksenkende og vanndrivende).

Å vite hvilke midler må unngås mens man tar et stoff vil forhindre behandlingssvikt og bivirkninger. Det er en god idé å la helsepersonell vite hvilke legemidler man tar, slik at mulige legemiddelinteraksjoner kan unngås. Aldri stopp å ta en medisin før du har snakket med legen. For å redusere interaksjonsrisikoen, kan det være lurt ikke å ta mange medisiner per gang og fordele dem på flere inntak.

9. Kan jeg drikke alkohol når jeg tar denne medisinen?

Det anbefales som regel ikke å ta medisin og alkohol samtidig. Små mengder alkohol tillates for noen medisiner. Man må være nøye med å unngå alkohol når man tar beroligende medisiner (benzodiazepiner), sterke smertestillende medisiner og medisiner mot epilepsi. Doser av blodfortynnende medisiner og medisiner mot diabetes skal tilpasses hvis man drikker alkohol.

10. Hvordan vil jeg føle meg når jeg begynner å ta denne medisinen?

Det er viktig at man er forberedt fordi det finnes medisiner som kan gi noen uventede effekter -- svimmelhet, hevelse i ankel, tør munn eller hoste. 

11. Hvor lang tid vil det ta før medisinen virker? Hvordan vet jeg om denne medisinen virker?

Ikke alle medisiner virker med en gang. For å ikke bli unødvendig skuffet, må man vite når man kan forvente medisin begynner å virke.

12. Er der noen [bivirkninger](https://sml.snl.no/bivirkninger) jeg kan forvente? Bør jeg rapportere dem? Er de midlertidige?

Selv om man alltid ikke er i stand til å forhindre alle bivirkninger, kan det hjelpe å være forberedt på hva man kan forvente. Det er viktig å vite hvordan bivirkningene skal håndteres, hvis de skal forsvinne av seg selv og når man bør søke for å få hjelp.

13. Hva skal jeg gjøre hvis jeg glemmer å ta den? Hva om jeg glemmer en dose?

Noen ganger er en glemt dose ikke alvorlig, men i andre tilfeller kan det være farlig. En glemt dose kan redusere medisinens effektivitet. For eksempel kan det å gå glipp av en dag med p-piller øke sannsynligheten for graviditet. Medisiner har forskjellige instruksjoner for en glemt dose, les pakningsvedlegget. Hvis du glemmer å ta medisinen ofte, bør du vurdere å sette opp påminnelser for deg selv eller bruke en app.

14. Kan jeg kjøre bil mens jeg tar medisiner?

Beroligende (benzodiazepiner) eller sterke smertemidler kan påvirke evne til å kjøre bil. Denne informasjonen står alltid i pakningsvedlegget.

15. Hvordan skal jeg oppbevare medisinen? Må den stå i kjøleskapet?

Riktig oppbevaring av medisiner bidrar til å sikre at medisinen er så trygg og effektiv. Varme, lys og fuktighet kan påvirke medisinen din, så det er viktig å følge instrukser. Noen medisiner - for eksempel probiotika - må oppbevares i kjøleskap.

16. Hvor mye koster det? Kan farmasøyten erstatte den med en billigere, generisk form av medisinen?

Hver merkevare kan ha ulikt pris, men samme virkestoff og virkning. Farmasøyt kan tilby et likeverdig legemiddel med annet navn til en lavere pris.

Oppsummering

 • Det er ikke bare legenes ansvar at du får en god behandling. Du må ta medisinene riktig og informere legen om hvordan du føler deg med medisinene du ta
 • Les og oppbevar pakningsvedlegget til alle medisinene dine slik at du kan lese den når du trenger informasjon eller er usikker
 • Ha din medisinliste (regulære medisiner og medisiner ved behov) alltid tilgjengelig slik at du kan vise den til helsepersonell ved behov
 • Spør alltid legen eller farmasøyten når du vil vite noe om medisinene dine eller når du opplever noe som kan være relatert til medisinene
 • Aldri slutt å ta medisiner før du har snakket med legen

Hvordan HEAL kan hjelpe deg

 • Du får daglige påminnelser om ditt medisininntak på telefonen, slik at du ikke glemmer å ta den eller at du ikke tar den to ganger
 • Du kan se interaksjoner mellom medisinene du har i medisinskap ditt
 • Du har enkel tilgang til pasientvedlegg til medisiner
 • Du kan se hvor nøyaktig du har tatt dine medisiner over tid
 • Du kan se hvor mange enheter av hver medisin har du igjen
 • Medisinhistorie eller medisinliste – oppdatert informasjon om alle medisiner du tar over tid (regulære eller ved behov)
 • Det er lett å legge til medisiner – med å skanne strekkoden unngår man skrivefeil
 • En medisinvenn kan hjelpe deg. Denne venne vil få en sms-varsling hvis du ikke tar en medisin – eller om ønskelig også hvis du tar medisinen
3 telefoner med medisinhistorie og etterlevelse
Del på: facebook twitter