Daglig fysisk aktivitet kan påvirke kreftforekomst

Daglig fysisk aktivitet kan påvirke kreftforekomst

I dag skal jeg fortelle hvordan til og med kort fysisk aktivitet kan påvirke forekomst av kreft blant voksne som ikke trener regulært.

Vi vet at det finnes en doseavhengig sammenheng mellom fysisk aktivitet og visse krefttyper som for eksempel bryst-og tykktarmkreft. Intens fysisk aktivitet reduserer kreftrisikoen i større grad enn fysisk aktivitet med lavere intensitet. Voksne som ikke trener har økt risiko for å utvikle visse kreftformer.

Ifølge Verdens Helseorganisasjonen (WHO) bør voksne og eldre friske mennesker være fysisk aktive 2,5 - 5 timer i uken med moderat aerob intensitet eller 1,25 - 2,5 timer i uken med høy aerob intensitet.  Styrketrening med moderat eller høy intensitet som involverer alle store muskelgrupper 2 eller flere dager i uken gir ytterligere helsegevinster. Stillesittende tid bør erstattes med fysisk aktivitet av hvilken som helst intensitet (inkludert lav intensitet). Det er dessverre ikke alltid et tilfelle, spesielt hos middelaldrende voksne.

En ny studie publisert i JAMA Oncology i juli viser at til og med 4 til 5 minutter med intens fysisk aktivitet daglig kan redusere kreftrisikoen med opptil 32 %.

Forskere i Australia studerte data fra 22 000 personer med gjennomsnittsalder på 62 år som rapporterte at de ikke trente på fritiden, men brukte treningsklokker for å registrere daglig fysisk aktivitet. Helsejournalene deres ble fulgt opp i 6 eller 7 år. Forskerne fant ut at personer som hadde 4 til 5 minutter med "intens daglig fysisk aktivitet" hadde vesentlig lavere kreftrisikoen enn personer som ikke hadde intens fysisk aktivitet.

Eksempler på slik daglig fysisk aktivitet er energisk husarbeid, å bære tunge handleposer, løpe etter toget eller leke energisk med barn. Aktivitetene kan deles opp i løpet av dagen og skal ikke nødvendigvis gjøres på en gang.

Studien fant at minimum rundt 3,5 minutter med daglig intens fysisk aktivitet var knyttet til en 18 % reduksjon av kreftforekomst, sammenlignet med ingen fysisk aktivitet. 4,5 minutter med daglig aktivitet reduserte kreft-, inkludert lunge-, nyre-, blære- og magekreftforekomst med 32 %. Det er så lite å huske - bare 5 minutter om dagen!

Vil man ha også påvirke positivt hjerte-kar system, bør man huske tallet 10 000 skritt om dagen. Det tallet er ikke tilfeldig. Forskere har funnet at 10 000 skritt om dagen reduserer ikke bare risikoen av 13 typer kreft og hjerte og karsykdommer (hjerteslag, hjerneslag og hjertesvikt), men også demens. Å ta 10 000 skritt er omtrent det samme som å gå 6 til 8 km, avhengig av ditt skritt. Føles det for mye? Ta 2000 skritt per dag, du kan redusere risikoen for tidlig død med 8 % til 11 %.

Oppsummering

  • Fysisk trening reduserer risikoen av visse krefttyper, hjerte og karsykdommer og demens.

  • Intens fysisk aktivitet reduserer kreftrisikoen i større grad enn fysisk aktivitet med lavere intensitet.

  • Optimalt fysisk aktivitet er 10 000 skritt om dagen, men også 2000 skritt per dag gir betydelig gevinst for din helse.

  • Har du ikke tid eller lyst å trene regelmessig, gjør korte intense fysiske aktiviteter på daglig basis. Energisk husarbeid også telles.

Del på: facebook twitter